What we're about

Blockchain Business to projekt który ma na celu łączyć wszystkich entuzjastów technologii blockchain.
Seria meetupów w całej Polsce może zaowocować nowymi znajomościami, a może nawet wspólnymi biznesami i innowacyjnymi projektami?
Celem meetupów #blockchainbusiness jest przede wszystkim networking! Dzielmy się wiedzą i rozwijamy branżę blockchain w Polsce!

English:
Blockchain Business is a project that connects enthusiasts of blockchain technology. A series of meetups across Poland can lead to new friendships and maybe even common businesses and innovative projects? The aim of #blockchainbusiness is networking! Let us share our knowledge and develop the blockchain industry in Poland!

Past events (4)

Meetup Blockchain Business Lodz #4

Scenografia

Meetup Blockchain Business Lodz #3

Scenografia

Meetup Blockchain Business Lodz #2

Co\Walk HUB

Meetup Blockchain Business Lodz #1

Co\Walk HUB

Photos (153)