9ο Bitcoin meetup

This is a past event

21 people went

Location image of event venue

Details

Γεια σας bitcoiners!

Το πρόγραμμα για την 9η συνάντηση θα είναι:

18.30 - 19.30 Εισαγωγή στο Bitcoin για αρχάριους (μη τεχνική) — Κώστας Καρασάββας
19.30 - 19.45 Διάλειμμα (δικτύωση / γνωριμίες / pizzas!)
19.45 - 20.30 Το νομικό πλαίσιο των ψηφιακών νομισμάτων — Ελευθερία Παπαδημητρίου
20.30 - 21.20 The Ether, The DAO and the Hardfork — Κώστας Καρασάββας
21.20 - 21.40 Δικτύωση / τέλος

Η πρώτη παρουσίαση είναι η ίδια που έγινε στις προηγούμενες συναντήσεις οπότε όποιος θέλει μπορεί να έρθει κατευθείαν στις επόμενες (μετά τις 19.30). Πάντα έχουμε νέους χρήστες και πρέπει να πούμε τα εισαγωγικά της τεχνολογίας.

Μετά την εισαγωγή (και την πίτσα, ευγενική προσφορά του e-food.gr !!) έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις. Πρώτα θα έχουμε μια εισαγωγή στο νομικό πλαίσιο των ψηγιακών νομισμάτων από την Ελευθερία (δικηγόρο που εξειδικεύεται στα νομικά περί ΙΤ) και τέλος μία παρουσίαση για έναν αποκεντρωμένο αυτόνομο οργανισμό βασισμένο στο Ethereum, που ονομάζεται The DAO, και ήταν στο επίκεντρο της κοινότητας και της συζήτησης των κρυπτονομισμάτων τους τελευταίους μήνες.

Το περιβάλλον είναι χαλαρό και θα υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για να μάθουμε και φυσικά για να γνωριστούμε.

Ελπίζω να σας δω στη συνάντηση!

**********************************************************

Hi bitcoiners!

The agenda for the 9th meetup is (presentations are in Greek):

18.30 - 19.30 Introduction to Bitcoin for beginner (non-technical) — Kostas Karasavvas
19.30 - 19.45 Break (networking / pizzas!)
19.45 - 20.30 The legal framework of digital currencies — Ria Papadimitriou
20.30 - 21.20 The Ether, The DAO and the Hardfork — Kostas Karasavvas
21.20 - 21.40 More networking / end

The first presentation will be the same as in the last meetups so some people may prefer to come only for the later presentations (after 19.30). We always have new members so we need to do the introductory one to help them join our community.

We have two very interesting presentations after the introduction. First we have an introduction of the legal framework of digital currencies by Ria (a lawyer specializing in IT law) and finally a presentation about an Ethereum-based Decentralized Autonomous Organisation, called the DAO, that was the focus, and lead to a really hot debate, of the cryptocurrency community the last couple of months.

The environment is casual and there will be plenty of opportunities to learn and more importantly get to know each other.

Hope to see you there!