Past Meetup

Budapest Science Meetup - Május

This Meetup is past

16 people went

Location image of event venue

Details

A következö elöadásokkal várunk Titetek, immár új helyen, a Szilvuplében:

-Molnár János, Dallmann Klára, Szántó-Egész Réka, Mohr Anita, Micsinai Adrienn (BIOMI Kft);
-Stéger Viktor Tóth Gábor, Marincs Ferenc (Mezögazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont);
-Jánosi Anna, Ujhelyi Gabriella, Koppányné Szabó Erika (Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet);
-Egerszegi István, Zsolnai Attila, Rátky József (Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet);
-Tóth Péter (Olmos és Tóth Kft)
Mangalica termékek eredetvédelme molekuláris biológiai módszerekkel

A projekt célja, hogy hozzájáruljon a hazai mangalica alapanyagokból készült termékek versenyképességének növeléséhez a hamisítások kiszűrése és a jogszabályi környezet megteremtéséhez szükséges eszközök fejlesztése által. A munka során ezen öshonos „hungaricum” sertésfajta genomját kívánjuk komplex módon felmérni az elérhetö legújabb genomi szekvenálási technológiák felhasználásával, és így egy validált DNS-alapú vizsgálati módszer állhat a hazai élelmiszeripar illetve ellenörzö hatóságok rendelkezésére a minöségi kontroll, a nyomonkövethetöség és a helyes piaci magatartás betartása érdekében.

-Földvári Mihály (Debreceni Egyetem - Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék): Nyelesszemesnek áll a világ

A nyelesszemű legyek különleges rovarok, nevükhöz méltó, bizarr fejformával. Párválasztásukat és a hímek rangsorát is nagymértékben befolyásolja, kinek van nagyobb szemnyele. Kíméletlen harcaik során lábukat is használják a gyözelem érdekében. Viselkedésük kutatása még kezdeti stádiumban van, de máris sok az érdekes eredmény.

-Harmat Veronika (ELTE Kémiai Intézet, MTA-ELTE Fehérjemodellezö Kutatócsoport): Fehérjék működésének vizsgálata krisztallográfiával

A fehérjekrisztallográfia fehérjék térszerkezetének meghatározása röntgendiffrakciós mérések alapján. A módszer elsö sikeres alkalmazása, a mioglobin [masked]) szerkezetének felderítése óta teljesen átformálta a biológiai folyamatokról alkotott képünket. A szerkezetek segítségével választ kaphatunk például a szervezetben lejátszódó kémiai folyamatok mikéntjére; arra, hogy hogyan ismerik fel egymást a különbözö kis- és nagymolekulák; vagy arra, hogy hogyan alakul át a kémiai kötésekben tárolt energia mozgássá. Elöadásomban röviden áttekintem, hogy milyen lehetöségeket nyújt a fehérjekrisztallográfia a fehérjemolekulák különbözö állapotainak vizsgálatára, majd saját kutatásból vett példán bemutatom, hogy milyen ,,stratégiákkal" képesek az oligopeptidázok megvalósítani kettös funkciójukat: kb. 20 aminosavnál nem hosszabb fehérjeláncokat kiválogatni, és hatékonyan elhasítani öket.

-Fügedi Ubul, Szentpétery Ildikó, Varga Renáta (Magyar Állami Földtani Intézet): Miért szakadt át? A kolontári baleset földtani okai

A kolontári baleset egy tipikusan földtani okokból eredö katasztrófa, ezért tisztázása csak a földtani intézményrendszerben lehetett sikeres ott viszont igen. Fö oka, hogy az üzemeltetök a gát északnyugati sarkában több évig egy, csak mintegy hat méter magasra megépített szakaszt, "kaput" hagytak, és amikor a feltöltés elérte ennek szintjét, azt sebtében, gyengébb minöségű anyaggal "foltozták be". Ennek eredményeként:
1. A gáttestben meredek törések és vízszintes korróziós zsákok alakultak ki.
2. Az ismétlödö mechanikai hatások eredményeként a gáttest megrepedezett.
3. A homokrétegek mentén benyomuló lúg hosszú korróziós zsákokat mart ki.
4. 2010 nyarán a gát koronáját laza, cementálatlan anyaggal magasították.
A hivatalos koncepció(k)tól eltéröen a gát nem alulról szakadt át, hanem a fordított szélirány eredményeként rajta átcsapó hullámok kezdték erodálni