Past Meetup

Budapest Science Meetup

This Meetup is past

32 people went

Milestone Institute

Bajza utca 44. · Budapest

How to find us

A Milestone Institute-ot a földalatti Bajza utcai megállójától egy-két percre találjátok, a 44-es házszám alatt, a harmadik emeleten. A bejutáshoz fel kell csöngetni.

Location image of event venue

Details

A meetup ideiglenesen új helyszínen, a Bajza utca 44. alatt található Milestone Institute-ban lesz.

Ezekkel az előadásokkal várunk titeket a novemberi meetup-on:

Miért kutatja a gazdaságföldrajz a munka világát

Czirfusz Márton - MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete; Miskolci Egyetem

A rendszerváltás óta eltelt 25 évben Magyarországon a társadalom nagyobb része számára megváltozott a munkavégzés módja: a piacgazdasági átalakulással százezrek vesztették el munkájukat, kerültek tartós munkanélküliségbe, lettek kényszervállalkozókká, kaptak a korábbiaknál bizonytalanabb munkaszerződéseket vagy váltak közmunkásokká. Mindezek a folyamatok pedig a térben roppant egyenlőtlenül mentek végbe: a globális gazdasági függőségek által befolyásolt folyamatok máshogy jelentkeznek Budapest szolgáltató munkahelyein, Nyugat-Magyarország autóipari összeszerelő üzemeiben vagy a Cserehát munkanélküliség sújtotta aprófalvaiban. Az előadásban magyarországi példákon keresztül bemutatom azt, hogy a (globális szinttől a háztartásokig) különböző földrajzi léptékeken zajló gazdasági folyamatokat és az ezekre válaszokat megfogalmazó foglalkoztatáspolitikákat (rugalmas munkaerő, munkaalapú társadalom, közmunkaprogramok stb.) milyen szemlélettel vizsgálja a kortárs gazdaságföldrajz, és hogy ez a szemléletmód miért segítheti egy igazságosabb és egyenlőbb társadalom létrehozását.

Lehet-e Parkinson-kóros a kutyám?

Kis Viktor - ELTE, Anatómiai, Sejt- és Fejlődésbiológiai Tanszék

A Parkinson-kór egy gyógyíthatatlan, idegsejtpusztulással együtt járó idegrendszeri betegség. Hosszú ideje a kutatók érdeklődésének középpontjában áll, ám a betegség kialakulásának okai mind a mai napig tisztázatlanok. Az eddig megjelent tanulmányok legnagyobb része a betegségben érintett alfa-szinuklein fehérje megváltozott működésével és a betegségben betöltött szerepével foglalkozott. Az izgalmas kérdés az, hogy noha az alfa-szinuklein fehérje az idegrendszer számos sejttípusában megtalálható, ezen idegsejttípusoknak mégis igen kis része érintett csak a Parkinson-kóros betegekben. Mi lehet az oka annak, hogy egyes sejtek érzékenyebbek a betegség iránt, míg mások nem? Miért csak az ember lesz Parkinson kóros, és a többi emlős állat nem? Előadásomban azt szeretném bemutatni, hogy mi a tudomány legfrissebb álláspontja a fenti kérdésekről.

Üstökösök ostroma

Sárneczky Krisztián - MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont

Az üstökösök hónapjait éljük, történelmi események sorjáznak az égen: sosem látott marsközelség és az emberiség első leszállása egy kométa felszínére. Apró égitestek az üstökösök, mégis nagyon érdekelnek minket, mert a bolygókkal és holdjaikkal ellentétben közel változatlan formában őrzik a Naprendszer ősanyagát, születésünk titkát. A magyar részvétellel készült Philae szonda leszállásával egy harminc éves program csúcspontjára érünk, illetve az előadás napján remélhetőleg egy nappal túl is leszünk rajta, így az első között nézhetünk körül egy üstökös felszínén.