What we're about

Setkání správců a vlastníků nemovitostí, kteří se rozhodli využívat své nemovitosti jako aktiva.

Pravidelně se setkáváme abychom sdíleli své vědomosti, vybudovali si síť kontaktů a navzájem si pomohli.

Upcoming events

No upcoming events