What we're about

Personal Growth
You have partner, work and a place to live and you are still unhappy?
I believe it is not enough to read books or to listen to lectures. To change one DOES something actively. You participate in a session or simply act differently. We are here to help you in this process and change our life for the better. Come, let's form a community for our personal growth!
We mainly run NLP processes and are open to proven solutions. Most of us are Hungarians, but we can find a solution for English speaking members.

Személyes fejlődés
Van társad, munkád, autód, házad és még mindig nem vagy boldog?
Azt hiszem nem elég könyveket olvasni vagy előadásokra járni. Ahhoz, hogy fejlődjünk valamit aktívan TENNÜNK kell. Egy gyakorlatot végigvinni vagy egyszerűen csak másként cselekedni valamit. Azért vagyunk, hogy segítsünk egymásnak ebben a pozitív változásban. Csatlakozz, hozzunk létre egy csapatot a személyes fejlődésünkért!

Főleg NLP eljárásokat használunk és nyitottak vagyuk jól bevált megoldásokra. Legtöbbünk magyar, de angolul beszélőknek találunk megoldást.

Members (342)

Photos (5)

Find us also at