What we're about

Нека да се преброим, побъбрим и да изпием по няколко бири както обичаме да си правим!
Ще си говорим за най-общо казано - компютри - малки и големи, подредени в клъстери или реещи се във въздуха, смятащи, пеещи, танцуващи.
Накрая може и едно хорце да завъртим.
Надзраве!

Upcoming events

No upcoming events

Photos (1)