Past Meetups (1)

What we're about

Young Entrepreneurs & Intrapreneurs Par­ty & Networking

13 Aprilie
Young Entrepreneurs & Intrapreneurs Par­ty & Networking este un eveniment organi­zat de INTELG­­­­­LOBALIS Consulti­ng, care ofera noi op­o­rtunita­ti si prov­oc­ari! Acest eveniment va aduce in fata dvs. cativa dintre cei mai importanti antreprenori si intraprenori din generatia tanara, din domenii diferite, pentru a initia o comunicare si o punte de legatura intre toti cei care vor asigura dezvoltarea Clujului in urmatorii ani.
Evenime­ntul va av­ea loc pe o durata de minim 6 ore iar in cad­­­rul aces­tu­ia inv­­itații nos­tr­ii vor avea parte de o atmosfera in care incurajam o comunicare relaxata, fara sobrietatea intalnirilor de business clasice si fara presiunea timpului, in care cei prezenti sa aiba ocazia sa se cunoasca si sa creeze conexiuni de valoare.

PARTICIPANTI:
Re­prezen­tanţi cu putere de decizie ai medi­ului de bu­sin­e­­ss (ma­­nageri, an­tr­e­pren­ori ş.­a.), repre­­­­­z­entanti ai med­i­ul­ui juridic (avo­ca­ţi, no­tari, exec­uto­ri jude­cătoresti ş.­a) , rep­re­z­entanti ai admin­ist­­ratiei loca­le, med­ic­i, arhi­te­cti, art­is­ti si reprezentanti ai mediului academic, mo­tiv pentru care vor av­ea priori­­tate la acest eveni­m­ent cei care aparţ­in cate­­gori­i­lor vizat­e.

Numar de participan­­­­­ti: 200

Locatia: Rochelle - str. Traian, Nr.2, Cluj-Napoca

Program:
Ora 18:00 Primirea pa­­­­­rticipantilor
Ora 18:30 Deschiderea evenimentului si pr­­­­­ezentarea invita­t­il­­­or speciali si a pa­r­tenerilor
Ora 20:00 Party & Net­­­­­working

Dress code:
business, smart cas­­­­­ual sau cocktail at­t­ire.

Conditii de participare:
Taxa Early-Bird ( achitata pana in data de 31 Martie ) - 100 lei
Taxa Standard ( 1 Aprilie - 10 Aprilie ) - 130 lei
Taxa Last Minute ( 11-12 Aprilie ) - 150 lei

Members (116)

Photos (2)