What we're about

Conscious Talks er et nyt event forum i København, hvor det handler om at turde stille konstruktive spørgsmål om alt det, vi går og taler om. Det handler ikke blot om det emne vi tager op, men også den måde vi italesætter det på, spørger ind til det og ser det fra flere vinkler. Formålet med Conscious Talks er ikke at jage efter nye smarte synspunkter i forsøget på at hæve sig over anonymiteten, men at nå en dybere indsigt i vor tids vigtigste problemstillinger. Vi tager snakken til næste niveau, hvor det indre snakketøj stille lytter til Hjertets uforfærdede spørgsmål, der samtidig bringer os i berøring med alle tabooerne, de små hvide løgne, alt det vi tager for givet og sindets tilsyneladende pålidelige urværk, som mekanisk kører vor daglige ubevidste rutiner. I Conscious Talks taler vi om videnskab & spiritualitet, sundhed & livsstil, sexualitet & parforhold, kunst & kultur, miljø & teknologi, alternativ research & nyheder, og ethvert andet aktuelt emne, som vi mener har brug for mere opmærksomhed og flere ærlige spørgsmål, end den offentlige debat normalt underholder os med. Mod til at stille ansvarlige spørgsmål og kun at tale når du har noget at sige Hvad er ytringsfrihed uden friheden til at stille spørgsmål? I Conscious Talks ligger vi vægt på, at de rigtige spørgsmål stilles, og samtidig at de bedste redskaber og sande menneskelige egenskaber iværksættes, på en måde der gør os i stand til at søge dybere svar. Svar som ofte er mere nuancerede og overraskende, end de bekvemme og politisk korrekte, som medierne, vores kultur, Staten og diverse trossystemer tilbyder os. I Conscious Talks tror vi på muligheden for at skabe forandring ved at tænke ud af boksen. Ikke fordi vi på anarkistisk vis vil bevise, at det er muligt at flygte fra boksen. Mere for at tage del i det kollektive ansvar, der er nødvendigt lige nu, ved at søge udvikling udenom den selvskabte indespærrede konsensus-trance. Vi sigter mod at udfordre den herskende dagsorden ved at forny den måde vi tænker og taler om verden på, og samtidig tage fuldt ansvar for konsekvenserne af vores handlinger. Med andre ord: vi ønsker at bringe mere klarhed ind i en ofte forvirrende offentlig diskurs om alt det, som ubevidst sniger sig gennem vores filtre, uden vores hjertes og intellekts accept. Ord er tveæggede sværd, som kan enten forråde eller tage dig til den menneskelig indsigts grænser. Tale uden diskrimination og uden at tage fuldt ansvar for, hvad det er du siger, kan nemt fører til unødvendig vold og amoral, som vi ser det gentage sig gang på gang i verden idag. Conscious Talks søger at lede os mod gensidig forståelse, respekt, forsoning, anerkendelse, ny indsigt, sund fornuft og hjerteforbindelse. Det er derfor vi er mere interesseret i indhold, mening og essens, end i pynt, iscenesættelse og retorik. Vi værdsætter stilhed og kontemplation, fremfor at give udtryk for en holdning uden at have noget værdifuldt at bidrage med. Conscious Talks er alt fra foredrag, dialog og debat til workshops, demonstrationer og guerilla-interviews, der søger at fange det mellemmenneskelige dramas dynamik, såvel som at give publikum mulighed for at vurdere om sandheden bliver fortalt, en del af den eller en løgn... Foredragsholdere og gæster i Conscious Talks er derfor nøje udvalgt til både at inspirere og begejstre, analysere og spørge ind til, såvel som at demonstrere og udfordre. Formålet er at formidle information, viden og erfaringer, som vil give os allesammen mulighed for at udvide vores syn på verden og os selv. Vi gør hele tiden vores bedste, for at skabe de bedste rammer for at saften og kraften i vores gæsters ærinde kan trænge igennem den høflige overflade og de sociale filtre, og gøre Conscious Talks til et værdifuldt bidrag til en lysere fremtid for os alle. Foredragsholdere og gæster Foredragsholdere og gæster i Conscious Talks er derfor nøje udvalgt til både at inspirere og begejstre, analysere og spørge ind til, såvel som at demonstrere og udfordre. Formålet er at formidle information, viden og erfaring, som vil give os allesammen mulighed for at udvide vores syn på verden og os selv, og og give et værdifuldt bidrag til en lysere fremtid for os alle. Vi inviterer derfor mennesker, der med tiden har bevist at være ansvarlige borgere og i stand til afbalanceret at udtrykke de af deres holdninger, der bærer en almen nytteværdi. Har du forslag til gæster, som du synes vi skal invitere, eller til temaer for kommende arrangementer er du meget velkommen til at skrive en email til os. Vi understreger at Copenhagen Conscious Talks og dets samarbejdspartnere ikke er ansvarlige for indholdet i nogle af de inviterede taleres præsentation. Ethvert givet indhold er gæstens egen holdning og ikke Copenhagen Conscious Talks og dets samarbejdespartnere.

Upcoming events (1)

Summer Soul Retreat
Needs a date and time

Paradise Retreats center

Summer Soul 6-12 July An unforgettable Polarity experience with 5 tantric couples 7 days of amazing holiday and heart work Paradise Retreat Center, Faxe Denmark www.summersoul.dk (http://www.summersoul.dk/) This year’s Summer Soul will be built as an effervescent Polarity Retreat with masculine and feminine play groups as its nerves, and a rich variety of interactions as its pulsating life. There will be time for energy work, yoga, polarity tutoring & study, meditation & self-inquiry. There will be space to eat, enjoy and laugh together; space to create trust, intimacy and romantic connections, receive expert guidance in Sacred Meetings, while experiencing untold memorable moments in the World of Tantra. What will I learn? · Mapping your own core challenges & qualities · Learning the game of polarity & attraction · Ways to build more confidence, awareness and radiance · Understanding why the masculine seeks freedom & the feminine looks for love · Why she is his biggest support AND his biggest challenge · Why he is her best adviser AND her most scary need · Keys to build real trust in love relationships and friendships What will I get out of the retreat? · Igniting your inner power & passion for life · More masculine stamina and stand-up power · More feminine charm, beauty and awakening your inner Goddess · Replacing dry concepts with ALIVENESS · Honest heartfelt connections and new meaningful friendships What will happen? · Unique heart work and quality time together · Creative playgroups on related topics with personal guidance · Tantric energy sessions & polarity yoga in couples · Relaxing and dining in the garden of Unearthly Pleasures · Genuine tantric teachings and workshops Practical info Should I bring my partner? Can I go alone? The retreat is designed for both singles & couples. The entire program and all its activities are guided so you will meet and mingle with all the other participants. Paradise Retreat Centre The retreat will take place in the lush Danish countryside of Stevns, in Paradise Retreat Centre. The spectacular garden will be transformed for Summer Soul with various chill-out spaces and meeting places of unearthly delights. The main activities will take place in the amazing, modernized Valhalla Hall coming out from the old farmhouse granary. Retreat price: EARLY BIRD DISCOUNT: Sign up until 15 May and receive 14 % discount. Pay only 1870DKK/250Euros For Natha students: 1610 DKK/220 Euros Normal price: 2190 kr/295 Euros For Atman Federadion students: 1870 DKK/250 Euros Sign up now and see our various possibilities for food and accommodation from basic to delux at www.summersoul.dk (http://www.summersoul.dk/)

Past events (13)

TANTRAFESTIVAL EXPERIMENTARIA

Concordia

€95.00

Photos (39)