• Strategies for a system change: pro-commons entrepreneurship

  Do you want to contribute to a social change? The Living Commonly project works on values and ethics, to build a community of mutual support, based on gift and sustainability, in the Barcelona area. We have set ourselves up to create a community in order to change our way of relating and, in the long run, our society. If you feel that you want to participate in generating a change in our lives come to know the project and share things we can do together. Financing a community is a big challenge, and financing a gift-based community doubly so. For that we propose the concept of pro-commons entrepreneurship: to sell to the market, for consumers and investors, the same products and services we give to the community for free. Examples: - Invest in a chain of social restaurants and eat for free the rest of your life - Invest in an ethical real state company and have free housing anywhere in the world

 • Estratègies per a un canvi de sistema

  Buenas Migas

  Tens ganes de contribuir a un canvi social? En aquests tallers oferim una xerrada revisant un període històric concret per després debatre i posar en comú alternatives reals organitzatives tot revisant la nostra història. Sessió 29/11: Solucions pràctiques contemporànies Pots venir a les sessions que vulguis, no cal formació prèvia. El projecte de Living Commonly gira entorn dels valors i l'ètica, per construir aquí i ara, en l'entorn de Barcelona, una comunitat de suport mutu, basada en el regal i la sostenibilitat. Ens hem proposat crear una comunitat per poder canviar la nostra manera de relacionar-nos i, a la llarga la nostra societat. Si sents que vols participar en generar un canvi a les nostres vides vine a conèixer el projecte i posem en comú les coses que podem fer juntes. Pots consultar el material de suport i les fonts utilitzades al nostre web: http://livingcommonly.org/#tallers Resum: Al llarg de la història s'alternen estructures de poder que impulsen l'egoisme, la competència i la propietat privada amb propostes alliberadores que proposen el suport mutu, l'altruisme i la propietat col·lectiva. Estem a prop d'un imperi global, de destruir el clima i posar fi a totes les formes de vida de la terra. Mentrestant el poder s'està acumulant cada vegada en menys mans i fa més probable que tendim a règims cada vegada més autoritaris. Proposem una solució innovadora. Construir ara i aquí la societat on ens agradaria viure. En lloc de resistir i lluitar contra el sistema, fer servir les seves pròpies eines per a finançar una alternativa oposada. Emprar l'emprenedoria i el mercat per a finançar una societat comunal, amb propietat col·lectiva, economia del regal, i amb valors i cultura que promouen el creixement personal, la felicitat, la realització i la integració amb la natura. I fer aquesta alternativa tan atractiva que en poques generacions la majoria de persones del planeta l'escullin com societat on viure.

 • Taller gratuït de transformació social: de la dominació a l'alliberament

  Tens ganes de contribuir a un canvi social? En aquests tallers oferim una xerrada revisant un període històric concret per després debatre i posar en comú alternatives reals organitzatives tot revisant la nostra història. Sessió 22/11: Capitalisme 1945 - actualitat Pots venir a les sessions que vulguis, no cal formació prèvia. El projecte de Living Commonly gira entorn dels valors i l'ètica, per construir aquí i ara, en l'entorn de Barcelona, una comunitat de suport mutu, basada en el regal i la sostenibilitat. Ens hem proposat crear una comunitat per poder canviar la nostra manera de relacionar-nos i, a la llarga la nostra societat. Si sents que vols participar en generar un canvi a les nostres vides vine a conèixer el projecte i posem en comú les coses que podem fer juntes. Pots consultar el material de suport i les fonts utilitzades al nostre web: http://livingcommonly.org/#tallers Resum sessió: Després de la segona guerra mundial, especialment a Europa i EEUU, sembla que finalment la humanitat ha entrat en una etapa de prosperitat econòmica i pau social. Aquesta visió local amaga que a la majoria de la resta del món continua la tendència de concentració de poder a cada vegada menys poques mans. A partir dels anys 80 la globalització de la precarietat comença a afectar també a Europa i EEUU i comença a ser visible fins i tot des de les perspectives més etnocentristes occidentals. Gràcies a l'abaratiment de les telecomunicacions i del transport globals a partir dels anys 90 s'obre una finestra per a globalitzar la consciència i els diferents moviments de protesta com l'ecologisme, el pacifisme, el feminisme i la cooperació internacional. També es globalitzen les xarxes d'alternatives com ecoviles i monedes alternatives. Aquestes propostes que s'havien estat gestant localment des de dècades anteriors, malgrat aparents avenços, no havien aconseguit un canvi de tendència del sistema i al globalitzar-se no ha canviat la situació: continuem accelerant la destrucció dels boscos, canvi climàtic, extincions d'espècies, pressupost militar, concentració de riquesa, i desprestigi de la feminitat. Avui estem atrapats entre propostes de solucions globals que no funcionen i propostes de feixismes locals. Necessitem solucions globals que funcionin, i aquestes passen per un canvi de sistema, no per amagar o esmorteir la dinàmica suicida del sistema actual.

 • Taller gratuït de transformació social: de la dominació a l'alliberament

  Tens ganes de contribuir a un canvi social? En aquests tallers oferim una xerrada revisant un període històric concret per després debatre i posar en comú alternatives reals organitzatives tot revisant la nostra història. Sessió 15/11: Capitalisme 1450 - 1945 Pots venir a les sessions que vulguis, no cal formació prèvia. El projecte de Living Commonly gira entorn dels valors i l'ètica, per construir aquí i ara, en l'entorn de Barcelona, una comunitat de suport mutu, basada en el regal i la sostenibilitat. Ens hem proposat crear una comunitat per poder canviar la nostra manera de relacionar-nos i, a la llarga la nostra societat. Si sents que vols participar en generar un canvi a les nostres vides vine a conèixer el projecte i posem en comú les coses que podem fer juntes. Pots consultar el material de suport i les fonts utilitzades al nostre web: http://livingcommonly.org/#tallers

 • rural work day + fun / jornada rural de feina + entreteniment

  Estacio EL CLOT-ARAGO (Renfe - Rodalies)

  Visit a +20 ppl community, help at the veggie garden and construction +afternoon and night fun activities || Visitem una comunitat de +20 membres, participem a l´hort, construcció + activitats divertides tarda/nit. ENGLISH Can Tonal is part of a broader pioneer project to rebuild the commons in the rural areas near Barcelona. The Vallbona Suport Mutu community has +20 active members and enjoys services such as car sharing, parenting group with a school in the forest, veggie garden, collective pantry, artisan bread and cheese, and craft beer. Can Tonal, which is part of the community, is a about the collective purchase of an old, crumbling, stonewall farm and restoring it into a social center. The aim is to promote a community in the area that shares resources and a gift economy where members help each other (rather than trading). Also to use shared resources to empower the members of the community so that they can effect a social and ecological change in the area. On the collective work day we will do construction and farming work in the morning and then have a delicious lunch. There is always work to do that doesn't require particular skills or much physical strength like painting, removing grass, or helping at the kitchen. You can check the pictures in previous meetups of this same group :) Afternoon: Traditional Mallorca dance workshop (ball de bot) . Night: popular festivity at Sant Celoni (Les Martinades). Participants are welcome to bring sleeping bags and mats to stay overnight, and also camping tents if they wish, there is a shelter where to sleep as well. You can check Can Tonal's web page for more details about the event http://cantonal.net/ and also the Vallbona Suport Mutu site for more information on the community http://vallbona.suportmutu.org/ We can get there with train and then bike, or walk or hitch-hike to the farm. If you are coming by car please mention it on the event discussion area. For the train trip the meeting point is at Clot Aragó Train station. We'll meet inside the station, next to the ticket machines in front of the ticket booth. You can easily get there by metro, Red (L1) or Purple (L2) lines, or by train from Sants or Passeig de Gracia Stations. We'll meet at 8:45 and take the train at 9:09. Let me know if that's too early (or late :) ) for you and we can plan a different train. There is only one train per hour though, so please be on time. It's better to arrive early at the farm, when the different tasks are explained and working groups are formed to better enjoy the morning. Schedule: 8:45 - meeting at Clot Train station 9:09 - train leaves 10h – Collective work 12h – Snack 12.45h – Collective work 15h – Lunch 16h – Can Tonal project presentation / Rest 17:30-19:30h – to be announced 20h – Dinner 22h –to be announced ------------------------------------ CATALÀ: Can Tonal és part d'un projecte pioner més ampli de reconstruir el comunal en les arees rurals al voltant de Barcelona. La comunitat Vallbona Suport Mutu té +20 membres actius i gaudeix de serveis com cotxes compartits, grup de criança amb una ecoleta al bosc, hort, rebost col·lectiu, pa, formatge i cerveses artesanals. Can Tonal de Vallbona, que forma part de la comunitat, és un projecte de compra col·lectiva d'una antiga masia, ara en ruines, i la seva restauració com a centre social. L'objectiu és promoure una una comunitat a la regió que comparteixi recursos i una economia del regal on els participants es donen suport mutu (enlloc d'intercanviar). També emprar els recursos compartits per empoderar els membres de la comunitat per tal que puguin incidir en un canvi social i ecològic a l`àrea. En aquesta jornada de treball col·lectiu durant el matí farem feines de contrucció i a l'hort, i després menjarem un dinar deliciós. Sempre hi ha taques que no requereixen coneixements especialitzats ni força física, com treure herbes , pintar, o ajudar a la cuina. Pots mirar fotos d'edicions anteriors d'aquest mateix grup per fer-te'n una idea :) Tarda: taller de Ball de Bot (tipic Mallorquí) Vespre: Festes populars a Sant Celoni (Les Martinades) Pots dur sacs de dormir i màrfegues per a passar la nit allà. També tenda si vols, tot i que hi haurà també un espai cobert on dormir. Per a més detalls sobre la jornada pots consultar la pàgina de Can Tonal http://cantonal.net/ i per més informació sobre la comunitat la web de Vallbona Suport Mutu http://vallbona.suportmutu.org/ Per arribar-hi hi anirem amb tren, i després bicicleta, autostop, o a peu. Si vens amb cotxe anunicia-ho al xat d'aquest esdeveniment, i comenta si tens places lliures. Per anar-hi en tren ens trobem a l'estació de Clot Aragó, al costat de les màquines de bitllets que hi ha en front de les guixetes. Pots arribar-hi amb metro linia vermella(L1) o lila(L2) o amb tren des de Sants, Gràcia. Ens trobarem a les 8:45 i agafarem el tren de les 9:09. Aviseu-me si és massa d'hora (o tard) per vosaltres i planifiquem un altre tren. Passen cada hora, per tant cal ser puntuals. És millor arribar d'hora a la masia, quan s'expliquen les diferents tasques i es formen els grups de treball. Horari 8:45 - trobada a l'estació de tren del Clot 9:09 - sortida tren 10h – Treball col·lectiu 12h – Aperitiu 12.45h – Treball col·lectiu 15h – Dinar 16h – Presentació de Can Tonal / Descans 17:30-19:30h pendent de ser anunciat 20h – Sopar 22h – pendent de ser anunciat

  4
 • Cicle d'Història: Edats Mitjanes (600 dC - 1450 dC)

  OLAB [OPEN Laboratory]

  Tens ganes de contribuir a un canvi social? Notes que les coses no canvien malgrat canviïn els partits que governen? Et convidem a participar en aquest cicle d'Història on revisem les diferents etapes per les quals ha passat la humanitat per veure on som i quines alternatives reals podem plantejar-nos avui en dia. En aquests tallers oferim una xerrada revisant un període històric concret per després debatre i posem en comú alternatives reals organitzatives tot revisant la nostra història. Pots venir a les sessions que vulguis, no cal formació prèvia. El projecte de Living Commonly gira entorn dels valors i l'ètica, per construir aquí i ara, en l'entorn de Barcelona, una comunitat de suport mutu, basada en el regal i la sostenibilitat. Ens hem proposat crear una comunitat per poder canviar la nostra manera de relacionar-nos i, a la llarga la nostra societat. Si sents que vols participar en generar un canvi a les nostres vides vine a conèixer el projecte i posem en comú les coses que podem fer juntes. Pots consultar el material de suport i les fonts utilitzades al nostre web: http://livingcommonly.org/#tallers Resum sessió: Les edats mitjanes comencen amb la caiguda dels violents imperis a la Mediterrània, la Xina, i l'Índia. Quan cauen els imperis els Estats tenen molt menys poder, sense el poder de l'Estat no es pot mantenir la repressió necessària per sostenir les economies basades en l'esclavitud dels segles anteriors. A diferència de la narrativa habitual de l'Edat Mitjana com un període fosc i violent, en realitat va ser un període molt menys violent, on es va abolir l'esclavitud. Molts pobles s'organitzaven lliurement, en assemblees, on participaven per igual dones i homes. L'aristocràcia (senyors feudals) tenien relativament poc poder. Els centres econòmics globals van ser la Xina i el món musulmà, on els líders religiosos van buscar un equilibri de poder entre les elits i el poble. Això va permetre una expansió comercial sense que el poble tornés a caure en la servitud. Europa, on les autoritats religioses van ser molt més radicals en favor del poble, en va quedar al marge. En canvi el poder relatiu del poble hi va anar augmentant fins a arribar al màxim l'any 1400, quan entre 1/2 i 1/3 part dels dies eren festius, i en alguns llocs es van arribar a passar lleis prohibint al poble de vestir ostentosament, per a protegir l'ego de les elits. D'altra banda el poder religiós a Europa també va ser més intolerant i més violent amb les altres religions i les dones lliures. A partir del 1400 la burgesia i la banca van agafant poder i a poc a poc el poble en va perdent, i van tornant les xacres que s'han anat repetint al llarg de la història quan els Estats s'han anat enfortint: el retorn de la pobresa, l'esclavitud i la violència.