ART MACHINES 0.1 - Talk: Joost Rekveld

This is a past event

10 people went

Location image of event venue

Details

(English below)

‘Het is niet zo dat onze zintuigen tekortschieten, maar je kunt ze met eenvoudige middelen verrijken. Mijn films beschouw ik ook als zintuiglijk. Als een andere wereld waar je even in kunt duiken.’ - Joost Rekveld, de Volkskrant 2017

CCU nodigt je uit voor een inspirerende avond met Joost Rekveld, de meester van zintuiglijke mediakunst en experimentele film.

Sinds jaar en dag speelt Joost met de vraag wat we kunnen leren van een dialoog met machines. In zijn werk verkent hij de sensorische gevolgen van zijn zelfontworpen systemen, vaak geïnspireerd door vergeten theorieën en technieken uit de wetenschap en technologie. Het resultaat: zinnenprikkelende en kleurrijke werken die hypnotiseren.

De avond zal worden ingeleid door Sanneke Huisman (LIMA media art platform), waarna Joost je tijdens zijn talk meeneemt in zijn omvangrijke oeuvre en daarmee een verfrissende kijk op de geschiedenis van de mediakunst geeft.

Over ART MACHINES
Deze avond is het startschot van ART MACHINES: een nieuw programma geïnitieerd door CCU bestaande uit een lezing, Art Machines 0.2 - Workshop: ReCoding Joost Rekveld en ontwikkeltraject dat afgesloten wordt met een audiovisuele clubavond. Joosts lezing op donderdag wordt opgevolgd door een tweedaags workshopweekend waarbij talentvolle kunstenaars, coders en ontwerpers nieuw werk ontwikkelen, geïnspireerd door een werk uit Joosts oeuvre. De prototypes worden gepresenteerd op het Uitfeest van Culturele Zondag. Eén werk wordt vervolgens door een jury geselecteerd en krijgt naast een geldbedrag van 5000 euro een expositieplek bij ART MACHINES 1.0, een audiovisuele clubavond met installaties, live performances en muziek dat dit najaar plaatsvindt in het Werkspoorkwartier in Utrecht.

LOCATIE: Sensor Lab, Plompetorengracht 4, Utrecht
TIJD: 19.30 – 22.30 uur
PRIJS: €7,50 (incl. 1 consumptie)
TICKETSHOP: https://ccu.stager.nl/web/tickets/323455
TAAL: Engels

<<>>

English
ART MACHINES 0.1 - Talk Joost Rekveld

"It’s not that our senses fall short, but you can enrich them with simple means. As such, I consider my films as sensory. Like another world that you can dive into for a moment. Joost Rekveld, de Volkskrant 2017

CCU invites you for an inspiring evening with Joost Rekveld, the Dutch master of media art and experimental film.

For years now, Joost has been motivated by the question of what we can learn from a dialogue with machines. In his work, he explores the sensory consequences of systems of his own design, often inspired by forgotten corners in the history of science and technology.

The evening is introduced by Sanneke Huisman (LIMA media art platform, followed by Joost his talk in which he takes you through his extensive oeuvre and thereby gives a refreshing perspective on the history of media art and science.

About ART MACHINES
This evening marks the start of ART MACHINES: a new program initiated by CCU consisting of a lecture, workshop Art Machines 0.2 - Workshop: ReCoding Joost Rekveld and development trajectory for new art works that will be concluded with an audiovisual club evening. Joost's lecture on Thursday is followed by a two-day workshop weekend in which talented artists, coders and designers develop new work, inspired by a work from Joost's oeuvre. The prototypes are presented at the Culturele Zondag Uitfeest. One work is then selected by a jury and, in addition to a sum of 5,000 euros, will be given an exhibition space at ART MACHINES 1.0, an audiovisual club evening with installations, live performances and music that will take place at the end of the year in the Werkspoorkwartier in Utrecht.