What we're about

This is a group for anyone interested in Cryptocurrency from Sai gon

We'll hang with others as passionate about Crypto as we are.

We focus on blockchain tech, trends, and education as well as leading breakthroughs in exploring blockchain & cryptocurrency technology.

Each event will include designated speakers from various backgrounds:

- blockchain apps,

- bitcoin, ethereum, and other blockchain applications.

- crypto fintech spaces,

- cryptocurrency trading education

Join us, and feel free to invite your friend to the group meet Sai gon crypto and blockchain community and have a good time together!

Đây là nhóm dành cho những người có hứng thú và đam mê tiền điện tử ở Sài gòn Hồ chí minh

Cùng tham gia với những người có chung niềm đam mê tiền điện tử như chúng ta

Chúng tôi chủ yếu tập trung vào công nghệ, xu hướng và giáo dục Blockchain cũng như đi đầu trong việc khám phá công nghệ Blockchain và tiền điện tử

Mỗi buổi sự kiện sẽ gồm những diễn giả có nhiều nền tảng, thế mạnh khác nhau trong nghành như:

- ứng dụng blockchain,

- ứng dụng bitcoin, ethereum và nhiều ứng dụng blockchain khác

- không gian crypto fintech

- giáo dục về giao dịch tiền điện tử

Cùng tham gia và thoải mái mời bạn bè tham gia vào nhóm và gặp gỡ cộng đồng blockchain, crypto ở Sài gòn.

Upcoming events

No upcoming events