Past Meetup

Szkolenie z systemów rozproszonych - zbuduj własny system obsługi incydentów

This Meetup is past

8 people went

Location image of event venue

Details

OBOWIĄZKOWA REJESTRACJA
https://systemyrozproszone.splashthat.com/

Zapraszamy na szkolenie z podstaw systemów rozproszonych, które proprowadzi wyjątkowy prelegent - Marek Denis, który pracuje jako Production Engineer w Facebooku!

Zwróć uwagę na wymagania poniżej ⬇⬇⬇

GOAR jest rozproszonym systemem obsługi incydentów w sieciach komputerowych. System wykorzystuje modularną architekturę pozwalającą na maksymalizację dostępności systemu, jak i proste skalowanie.

Podczas warsztatów omówimy podstawy systemów rozproszonych, zwrócimy uwagę na architekturę, modularność, obsługę błędów oraz skalowalność projektu.

Będziecie mogli napisać własne moduły oraz wysłać poprawki do projektu (Pull Request)

*Wymagania*:
- Umiejętność programowania, podstawy programowania w Golang (https://tour.golang.org)
- W warsztatach wykorzystamy projekt GOAR (https://github.com/facebookexperimental/goar), napisany w języku Golang.

Warto mieć swój komputer oraz skonfigurowane:
- Golang - https://golang.org/doc/install
- RabbitMQ - kolekna użyta do komunikacji pomiędzy modułami GOAR - https://www.rabbitmq.com/
- Skonfigurować RabbitMQ wraz z GOAR.

Opcjonalnie IDE:
- Nuclide (https://nuclide.io)
- VSCode - https://code.visualstudio.com/

O prelegencie:
Marek Denis pracuje jako Production Engineer w Facebooku. Obecnie jest członkiem zespołu Active Network Monitoring, gdzie projektuje i wdraża systemy, które mają nadążyć za ogromną infrastrukturą Facebooka i zapewniać nieskazitelny sygnał dla połączeń sieciowych.

W swojej pracy skupia się na szerokim spektrum technologii - od modułów w jądrze Linuxa po modele statystyczne służące do wykrywania anomalii w nieskończonych strumieniach próbek danych.

Zdecydowanie wierzy w motto: "nie możesz czegoś poprawić, jeśli nie możesz tego zmierzyć".

Przed dołączeniem do Facebooka pracował przez 4 lata jako Research Fellow w CERNie w Szwajcarii. Zaprojektował i wdrożył federacyjne systemy tożsamości prywatnej chmury CERNu.

Wydarzenie jest darmowe, natomiast konieczna jest rejestracja!
https://systemyrozproszone.splashthat.com/

Po warsztacie zapraszamy serdecznie na konferencję CodeteCON #KRK4. Marek, oprócz warsztatów, będzie miał tam także swój keynote. :)
Bilety: https://codeteconkrk4.evenea.pl/