What we're about

Faggruppen for Strategi og Arkitektur skal bidra til faglig erfaringsutveksling på temaer som berører strategisk IKT i større virksomheter. De temaer vi ønsker å belyse vil typisk operere i samspillet mellom strategi og arkitektur. Med strategi menes: «Hvordan oppnår virksomheter sine IKT mål og hvilke strategiske beslutninger legges til grunn». Med arkitektur menes: «Hvilke metoder og rammeverk benyttes innen IKT-sektoren og hvilke strukturer innfører virksomheter for å nå sine IKT mål».

Faggruppen vil primært fokusere på å inviterer foredragsholdere fra sentrale IKT-prosjekter i Trondheimsregionen til å dele sine erfaringer på nettverksmøter. I tillegg vil vi arrangere aktuelle kurs som berører teamene strategi eller arkitektur.

Målgruppe for faggruppen:

• Beslutningstakere

• IT-prosjektledere

• Arkitekter

• Andre som har interesse for bruk av IKT og arkitektur som strategisk virkemiddel

Styret for faggruppen består av:

Stian Myrland, SopraSteria, styreleder
Tatyana Grønlien, Helse Midt-Norge
Espen Johanson, IBM
Trond Eirik Kolloen, Fundator
Trond Utne, SopraSteria
Stig Verpe, Matiq
Tomas Westerhus, Experis

Past events (16)

Nettverksmøte med tema Innovasjon

PwCs lokaler

Nettverksmøte med tema Innovasjon

PwCs lokaler

Photos (24)