What we're about

Faggruppen for Strategi og Arkitektur skal bidra til faglig erfaringsutveksling på temaer som berører strategisk IKT i større virksomheter. De temaer vi ønsker å belyse vil typisk operere i samspillet mellom strategi og arkitektur. Med strategi menes: «Hvordan oppnår virksomheter sine IKT mål og hvilke strategiske beslutninger legges til grunn». Med arkitektur menes: «Hvilke metoder og rammeverk benyttes innen IKT-sektoren og hvilke strukturer innfører virksomheter for å nå sine IKT mål».

Faggruppen vil primært fokusere på å inviterer foredragsholdere fra sentrale IKT-prosjekter i Trondheimsregionen til å dele sine erfaringer på nettverksmøter. I tillegg vil vi arrangere aktuelle kurs som berører teamene strategi eller arkitektur.

Målgruppe for faggruppen:

• Beslutningstakere

• IT-prosjektledere

• Arkitekter

• Andre som har interesse for bruk av IKT og arkitektur som strategisk virkemiddel

Styret for faggruppen består av:

Stian Myrland, SopraSteria, styreleder
Tatyana Grønlien, Helse Midt-Norge
Espen Johanson, IBM
Trond Eirik Kolloen, Fundator
Trond Utne, SopraSteria
Stig Verpe, Matiq
Tomas Westerhus, Experis

Photos (26)