Nettverksmøte med tema: Gamification Mindset

Location image of event venue

Details

Den norske dataforening Vest - Ålesund inviterer til Nettverksmøte med tema Gamification Mindset

Med: Ole Goethe, Associate Professor at Kristiania University College

Author of the book: Gamification Mindset (https://www.dpbolvw.net/click-9130767-12898971?url=https%3A%2F%2Fwww.springer.com%2Fgp%2Fbook%2F9783030110772)

A presentation that will harness the power of gamification techniques thru a method in how gamified systems can be designed for apps and websites.

What specific skills/knowledge will visitors learn in this presentation:
The presentation Gamification Mindset revolves around the concept of gamification which achieved increased popularity in 2010 when a number of softwares and services started explaining their products as a ‘gamification’ design. The presenter will explain how game elements and mechanics are utilized, how video games are considered learning systems and examines how video game aesthetics are vital in the development of gamification. The presentation will challenge some common beliefs when it comes to gamifications’ abilities to immerse and change the user’s intrinsic and extrinsic motivations. Academic researchers, students, educators, front-end developers, UX designers and professional game and gamification designers will find this presentation relevant.

The talk will be given in English.

Vi inviterer medlemmer av Dataforeningen (evt. de som ønsker å bli medlem) til å spise buffet på hotellet fra kl. 1700 til kl. 1800.

Agenda:
1700 - Bespisning og mingling (for medlemmer av DND. Evt. de som ønsker å bli medlem)
1800 - Presentasjon med Ole Goethe, Gamification Mindset
etter - Kaffe og mingling

Nettverksmøte er gratis og åpent for alle. DND (Den norske dataforening) er Norges største IT-faglige forening - et åpent, frittstående forum av og for IT-profesjonelle og avanserte IT-brukere. Dataforeningen skal være et samlende fagmiljø for utøvere og brukere av IT-fagene. Foreningens mange fora og arrangementer skal være den foretrukne møteplass for styrking av egen kompetanse og for kompetanseoverføring og erfaringsutveksling med likesinnede. DND Vest: Ålesund er Meetupgruppen for alle som er i geografien rundt og i Ålesund.