What we're about

Dataforeningens CRM-Community er en møteplass for personer som er opptatt av CRM. Her kan brukere og leverandører møte hverandre, utveksle erfaringer og diskutere fag, ideer, teknologi, utfordringer og muligheter. Vi ønsker at personer som til daglig arbeider med CRM til daglig, aktivt skal være med å bestemme temaene på de ulike samlingene. Som en konsekvens vil vi både å ha både eksterne gjester og personer fra nettverket som foredragsholdere.

"Ferdigheter og kompetanse innen CRM er en av de raskest voksende ferdigheter i vår digitale verden, og jeg synes det er på tide å få muligheten til å diskutere dette likesinnede personer". Christian Torp/DND

I tillegg til de åpne samlingene som organiseres her på Meetup, vil vi også arrangere miniseminarer og det årlige arrangement CRM-dagen.

Past events (16)

Customer Engagment - Lunch & Learn

Needs a location

Hvordan engasjere kunden

Tordenskiolds gate 8-10

ServiceBots : The Next Generation of Customer Services

Dataforeningen

CRM kravspesifikasjon.........

Dataforeningen

Photos (73)