What we're about

Vi er i dag mange mobilentusiastiske personer og vi vil gjerne bli flere! Som medlem får du førstehåndsinformasjon om det som skjer i mobilverdenen, og blir aktiv deltaker i et nettverk som vil bidra til å forme fremtiden for alle brukere av informasjonsteknologi.

Photos (33)