Join waitlist?

0 on waitlist

Share:
Location image of event venue

Details

Kom til et gratis heldags arrangement omkring PowerApps i København den 29. marts 2019. På dagen bliver der givet en introduktion til PowerApp og vil vi bygge et par PowerApps.

Format: Formatet for dagen vil være, at der bliver noget teori og introduktion til PowerApps, i form af PowerPoint og demo. Men en rigtig stor del af dagen vil gå med demo, hvor deltagerne selv bygger (hands-on-labs) PowerApps.

Hvor og hvornår:
Arrangement bliver afholdt hos Microsoft, Kanalvej 7, 2800 Kongens Lyngby og starter kl. 9:00 og slutter omkring 13:00.
Der vil være morgenmad fra kl. 8:30.
OBS. Du skal have din egen bærbar med! Og havde gennemgået pre-requisites enden mødet.

Pre-requisites:
• Please use the link: http://aka.ms/appinaday to download and unzip the App in a Day content file on to your laptop prior to the day of class. This contains courseware material, lab manuals and data.
• Go through the pre-requisites in this document which includes signing in at http://powerapps.com, starting a free trial if necessary, downloading the mobile apps and setting up an environment to use for the lab.
• Using an English version of PowerApp ibn a browser - https://web.powerapps.com?l=en-us Tips:
• Print de forskellige module manualer, da det er nemmer at læse imens du bygger din PowerApps.
Vi gemmegår kun modulerne, 00, 01 og 02.

Rigtige mange tak til vores sponsor IT Relation for både morgenmad og frokost.