Past Meetup

Apache Spark u teoriji i praksi

This Meetup is past

79 people went

Location image of event venue

Details

Apache Spark je alat za obradu velikih količina podataka, danas poznatih kao Big Data. Za kratko vreme postao je standard u “Big Data” svetu, pored toga najpopularniji je open source projekat 2015. godine.

Cilj ovog meetup-a je da se publika upozna sa konceptima Spark-a i na koji način početi sa njim. Pored toga biće prikazani realni primeri i popularna okruženja za rad na Spark Aplikacijama.

Neki od primera:

- Analiza logova

- Obrada podataka sa Twitter-a

- ...

Zahvaljujemo se kompaniji Databricks (https://databricks.com/) koja je obezbedila resurse za primere koji će biti prikazani na meetup-u.

Predavači:

Darko Marjanović je CEO i Co Founder kompanije Things Solver (http://thingsolver.com) koja se bavi Big Data tehnologijama. Jedan je od osnivača Data Science Srbija zajednice. Uglavnom se bavi arhitekturom Big Data aplikacija, prikupljanjem i pripremom podataka. Primarni fokus su mu Hadoop i Spark.

Miloš Milovanović je Co Founder i Data Engineer u kompaniji Things Solver. Bavi se implementacijom i razvojem Big Data rešenja zasnovanih na Hadoop i Sparku. Jedan je od osnivača Data Science Srbija zajednice.