Past Meetup

RStudio Shiny: okruženje za razvoj interaktivnih R web ­aplikacija

This Meetup is past

73 people went

Location image of event venue

Details

Programski jezik R (https://www.r-project.org/) vrši sve bolji i bolji prodor na Data Science tržište i kao da postaje lingua franca naše discipline. Očigledna je premoć koju R uživa u odnosu na druge jezike kada se govori o podršci za statističko modeliranje i analizu podataka, ali poznati su i razlozi zbog kojih je ređe korišćen u izgradnji aplikacija orijentisanih ka korisniku van akademske zajednice.

Prethodnih nekoliko godina donele su ozbiljne promena u podršci za R kojima je omogućen razvoj vrhunskih analitičkih web­ aplikacija. R zajednica danas teži tome da integracijom tih novih rešenja izbori još bolju poziciju R za na tržištu analitike.

RStudio Shiny (http://shiny.rstudio.com/) predstavlja framework za razvoj analitičkih web ­aplikacija za programski jezik R. Razmatraćemo primenu Shiny okruženja na primeru razvoja Diplo Text Analytics Framework (DTAF), text ­mining platforme razvijene za potrebe DiploFoundation (http://www.diplomacy.edu/) i The Geneva Internet Platform (http://www.giplatform.org/).

Biće diskutovani i predstavljeni:

(a) model reaktivnog programiranja na kome počiva Shiny,

(b) integracija ggplot2 (http://ggplot2.org/), ggvis (http://ggvis.rstudio.com/), i networkD3 (https://christophergandrud.github.io/networkD3/) paketa za interaktivne vizuelizacije podataka u Shiny aplikacije, i

(c) problematika "bliske integracije" statističkog modeliranja u Shiny aplikacije u odnosu na performanse Open Source i Pro verzije Shiny Server.

Predavač: Dr Goran S. Milovanović (https://www.linkedin.com/in/gmilovanovic), psiholog i kognitivni naučnik, eksperimentalno proučava i razvija bihejvioralne matematičke modele procesa suđenja i donošenja odluka u uslovima rizika, rezonovanja o kauzalnim odnosima, kategorizacije i učenja koncepata. Radi kao Data Scientist u DiploFoundation gde sprovodi statističke studije u oblastima upravljanja Internetom i digitalne politike, bazirana na text­mining metodama i mašinskom učenju semantičkih struktura. Goran je autor i urednik više knjiga i naučnih radova. Više informacija o predavaču možete pronaći na http://www.exactness.net .