What we're about

Datalogforeningen er hovedsageligt en forening for dataloger og datalogistuderende fra Aarhus Universitet - men andre med en videregående uddannelse inden for datalogi er også meget velkomne. Foreningen varetager de interesser, medlemmerne har i kraft af deres datalogiske uddannelse.

Foreningen er en af de største alumneforeninger ved Aarhus Universitet. Medlemmerne er både nyuddannede og erfarne og giver dig en god og bred kontaktflade til etablerede IT-virksomheder og deres datalogiske medarbejdere. Derudover får du kontakter, du kan dele dine særlige datalogiske og arbejdsmæssige interesser med.

Upcoming events (1)

Alumnedag på Datalogi torsdag den 25 april 2019 kl 16.00

Datalogisk Institut vil gerne invitere alle alumner til at kigge forbi og se hvad der sker på Instituttet for tiden. Det er en årligt tilbagevendende begivenhed og i år er det torsdag den 25 april kl 16.00 - 20.00, Programmet rækker til 18.15, hvorefter arrangementet ser ud til at gå over i en tidlig udgave af fredagsbaren :-) Programmet kan findes her: http://cs.au.dk/business-industry/cs-alumni/alumnedag-2019/ og de vil gerne have at man tilmelder sig, så de har en ide om at man dukker op og kan kalibrere forsyningerne af mad og drikke derefter.

Past events (2)

“A trip to Tokyo for 12”

INCUBA - Katrinebjerg