Past Meetups (7)

What we're about

Deep Learning Türkiye topluluğu, derin öğrenme alanında çalışan akademisyen, geliştirici ve araştırmacılardan oluşmaktadır.

Members (3,346)

Photos (41)