What we're about

In een zestal bijeenkomsten van twee uur om de week op woensdagochtend, beginnend op 5 februari 2020 zullen we een zestal thema's aan de orde stellen, waarmee we een introductie op de grootste denker van de Griekse Oudheid willen aanbieden. De thema's zijn potentie/potentialiteit, Liefde, Retorica, Beslissen, Zelfkennis, Sterfelijkheid. De inspiratie voor de cursus is het boek: Edith Hall, Wat zou Aristoteles doen (Hoe oude filosofie je leven kan veranderen). Het is niet nodig het boek te kennen. De cursus wordt verzorgd binnen de School voor Praktische Filosofie en Spiritualiteit. Het cursuslokaal is op Sportlaan 91 te Den Haag.
Femke Alberda, Paul Quadvlieg en Peter van Schie

Past events (14)

Praktische Filosofie : kennismaking

Sportlaan 91

€10.00
Praktische Filosofie : kennismaking

Sportlaan 91

€10.00
Praktische Filosofie : kennismaking

Sportlaan 91

€10.00
Filosofische ochtend

Sportlaan 91

Photos (8)