Upcoming Meetups

What we're about

Vi är en kunskapsgrupp som samlar människor i alla åldrar som vill verka för ett ålderslöst arbetsliv.

Dagens pensioneringsregler är förlegade. Sverige behöver ett flexiblare arbetsliv där alla, oavsett ålder, kan arbeta utifrån sina förutsättningar. Det skulle stärka Sveriges konkurrenskraft och nationalekonomi.

Vi bemöter myter och fördomar om åldrandet med fakta och verkar för att äldre ska ses en möjlighet för samhället, inte som en utmaning.

Members (10)