Leadership team

  • Co-organizer
    Joined Oct 4, 2016
  • Organizer
    Joined Oct 3, 2016
    Spotkania dla osób pasjonujących się JSem, a przede wszystkim Node.js, React.js, Electron i technologiami/frameworkami powiązanymi. Dzielimy się wiedzą w mocno niesformalizowany sposób przy pizzy i napojach gazowanych w Gliwickim biurze Brainhub