Past Meetup

Digitale identiteit op blockchain (Self-Sovereign Identity)

This Meetup is past

110 people went

Location image of event venue

Details

Stad Antwerpen en de Vlaamse overheid willen de komende jaren concrete projecten realiseren met blockchaintechnologie. Zo starten we momenteel samen met V-ICT-OR het project Blockchain on the Move. De eerste noodzakelijke stap is het opzetten van een digitale identiteit op blockchain. We streven naar:

- een self-sovereign identity: de burger is zowel eigenaar als beheerder van zijn identiteitsgegevens.
- een single source of truth voor burgers, overheden en andere partijen. Daarmee willen we een wildgroei aan digitale identiteiten tegengaan.
- en cruciale component voor innovatieve overheidsprocessen, die de administratieve last verkleinen voor burger en overheid.
- de Vlaamse bijdrage aan een internationale standaard.
- een open ecosysteem waar ook niet-overheidsprocessen rond identiteit (bv. Know Your Customer) op verder kunnen bouwen.

Om onze kennis te verbreden en een beeld te krijgen van de bestaande oplossingen en lopende ontwikkelingen, luisteren we graag naar een aantal experten terzake.

We verwelkomen volgende sprekers:

- Accenture - Christine Leong
- Hexalina - Francis Chlarie
- Juru - Jo Vercammen
- TNO - Pieter Verhagen
- Tykn - Tey Al-Rjula
- Geens - Peter Maggen

Van harte welkom om mee te luisteren en feedback te geven!

Tot dan!