What we're about

Een open ontmoetingsplek voor iedereen die met digitale transformatie in de (Vlaamse) non-profitsector bezig is. De bedoeling is kennis en ervaring uit te wisselen over allerlei aspecten van digitalisering in de non-profitsector: gebruikersregistratie en -beheer, mailing list management, e-learning, project management, data en analytics, social media… We kijken hierbij vooral naar open source oplossingen.

We maken het niet te technisch, maar leggen de nadruk op de menselijke en organisatorische kant: processen, strategische aanpak, visieontwikkeling, het overtuigen van collega’s en bestuur….

Het programma van de bijeenkomsten vullen we in op basis van jouw inbreng als deelnemer. Alle inbreng is welkom: goede en slechte voorbeelden, vragen allerhande, maar geen verkooppraatjes: wil je als ontwikkelaar of leverancier een bepaalde tool of dienst in de kijker zetten, doe dat dan door de gebruiker aan het woord te laten.

De voertaal van de groep is het Nederlands.

Past events (4)

Digitaal in nonprofit - bijeenkomst 4

Socius - Steunpunt voor Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk VZW

Digitaal in nonprofit - bijeenkomst 3

Socius - Steunpunt voor Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk VZW

Digitaal in nonprofit - Bijeenkomst 2

Socius - Steunpunt voor Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk VZW

Startbijeenkomst

Socius vzw

Photos (8)