Extinction Rebellion National De-briefing Day

This is a past event

Nieuwendammerdijk 542a

Nieuwendammerdijk 542a · Amsterdam

How to find us

Greenpeace Warehouse, Nieuwendammerdijk 542a

Location image of event venue

Details

***English follows Dutch***

Extinction Rebellion Nationale De-briefing Dag
Zaterdag 25 mei[masked] - 17.00 uur
Locatie: Greenpeace Warehouse, Nieuwendammerdijk 542a, Amsterdam

Na twee weken internationale rebellie in april zal de nationale de-briefings-dag van de XR plaatsvinden op zaterdag 25 mei. XR-activisten in Nederland worden uitgenodigd om samen te komen en hun ervaringen van rebellie opnieuw door te nemen. Het wordt een dag van gestructureerde uitwisseling van informatie, in open / opkomende ruimtes. Een dag om te delen in gelijkheid en met effectiviteit.
De focus zal liggen op delen, luisteren, reflecteren en leren. In een verscheidenheid aan gefaciliteerde kringen, plenaire sessies en informele ruimtes om te chatten, zullen deelnemers de gelegenheid hebben om te vieren, kritisch te evalueren, opnieuw verbinding te maken en te regenereren in een veilige en ondersteunende sfeer.
Als je op de dag zelf wilt faciliteren en / of betrokken bent bij de voorbereidingen van de dag, kunt je je aanmelden op de volgende link: https://docs.google.com/forms/d/1pb-2YkBYsAhSJyy6pCIGfoVqOVbHkimI3FOoy08vbpI/edit?usp=drivesdk

Meer informatie volgt.

Extinction Rebellion National De-briefing Day
Saturday 25th May[masked] – 17.00
Venue: Greenpeace Warehouse, Nieuwendammerdijk 542a, Amsterdam

After two weeks of international rebellion in April, the XR National De-briefing day will be held on Saturday 25th May. XR activists in the Netherlands are invited to come together and re-visit their experiences of rebellion. It will be a day for the structured exchange of information, in open / emergent spaces. A day for sharing equally and effectively.
The focus will be on sharing, listening, reflecting and learning. In a variety of facilitated circles, plenary sessions and informal spaces to chat, participants will have the opportunity to celebrate, evaluate critically, re-connect and regenerate in a safe and supportive atmosphere. The event is open new XR rebels.
If you would like to facilitate on the day itself and/or be involved in preparations for the day, please register at the following link: https://docs.google.com/forms/d/1pb-2YkBYsAhSJyy6pCIGfoVqOVbHkimI3FOoy08vbpI/edit?usp=drivesdk

More information to follow.

https://www.facebook.com/events/2893639830776950/

Attendees (1)

Go to Attendee List