Past Meetups (7)

What we're about

I Itera har vi tradisjon for å ha fagkvelder der vi deler kunnskap med hverandre. Vi samles flere ganger i måneden for å lære om ulike temaer som berører arbeidshverdagen vår eller bare er gøy å leke seg med. Det siste året har vi blant annet hatt fagkvelder med React, Arduino/IoT, Progressive Web Apps, med mer.

Nå ønsker vi å ta det et steg videre, og åpner noen av fagkveldene våre for offentligheten. Kollegaer i andre selskaper, utviklere vi jobber med hos kundene våre og alle andre som liker å leke seg med teknologi er hjertelig velkommen til å bli med.

I første omgang er planen å ha en åpen fagkveld hvert kvartal, og vi starter med den første 23. mars 2017.

Vi håper så mange som mulig vil være med!

Members (682)

Photos (4)