What we're about

Bankene er på ballen og inntar posisjoner med mobile betalingsløsninger. Men har de skjønt det? Dette er allerede gammelt nytt. Vet de at et også er snakk om å være på riktig bane? Hva skjer når eksisterende kortbetalingsregimer utfordres av PSD2? Hvilke muligheter åpner seg for retail når transaksjonene blir billigere og informasjonen flyter fritt? Hvilke nye aktører kommer på banen og tar over sentrale deler av bankenes kjerneprosesser? Og hvilke banker evner å innovere seg selv til denne nye hverdagen?

Som en forlengelse på Betalingsformidlingskonferansen, ønsker vi å skape en arena for diskusjon, nettverking og kompetanseheving for finans, betaling og retailsektoren i Trondheim. Vi har en unik situasjon med sentrale og aktive institusjoner og selskap og mye sterk kompetanse på dette området. Konferansen har gjennom sine over 30 år vist at dette er tema som alltid er aktuelle.

Vi håper å engasjere fagfolk på både teknisk og anvendelsessiden i denne MeetUpen. Vi planlegger en serie med møte med presentasjoner av nye tanker og konsepter og anledning til å teste ut og diskutere disse.

Vi håper også å kjøre kreative sesjoner for videreutvikling av ideer og konsepter innen fagområdet.

Sist og ikke minst skal dette være en arena hvor fagfolk kan møte andre likesinnede, hvor oppstartsselskap møter det erfarne markedslederne og hvor selskap finner felles mark for videre samarbeid.

Initiativtaker til denne MeetUpen er også ansvarlig for to andre MeetUp som viser at dette er en veldig god form for nettverking og samarbeid. Sjekk ut både Embedded.TRD og Midtnorsk Innovasjonsnettverk (MIN).

Past events (21)

Betalingsformidling 2019

Radisson Blu Royal Garden Hotel, Trondheim

Fintech Hackathon

FinTech inkubatoren F3

Blockchain fra A-Å med Blockchangers

Sparebank 1 SMN

F3 FintechAcademy: Open Banking & Payments

Sparebank 1 SMN

Photos (23)