What we're about

Mame poduzetnice se me?usobno upoznaju i umre?uju. Mame poduzetnice namijenjene su mamama koje su ve? poduzetnice, koje bi to ?eljele biti, koje zanima kreativni izazov ili jednostavno ?ele biti u dru?tvu drugih mama poduzetnica iz Zagreba i okolice. Ne mora? biti poduzetnica da bi bila ?lan (iako ?e? vrlo brzo po?eljeti postati poduzetnica).

Cilj ove interesne grupe je networking (umre?avanje), me?usobno pomaganje u vremenima po?etaka i turbulencija, me?usobno u?enje i stjecanje iskustva te me?usobna potpora. Organizirati serije predavanja o interesnim temama o kojima ?e nam izlagati stru?njaci kao i na?i ?lanovi. I dakako, razgovarati ?emo o na?oj djeci!

Mi ?elimo znati vi?e o tebi i tvojem poduzetni?kom pothvatu. Mi ne podilazimo ni?ijim privatnim interesima niti za nekoga okupljamo ?lanstvo, upravo suprotno, pru?amo vam uto?i?te od takvih radnji. Jednostavno podupiremo se me?usobno i me?usobno rastemo.

Slobodno pogledaj web site The Founding Moms i informiraj se o vi?e o mom entreprenuers ili mama poduzetnicama.

http://foundingmoms.com/site/wp-content/themes/foundingMoms/images/BTN_checkOut.png

Members (20)

Photos (3)