Skip to content

What we’re about

Välkommen till meetup-gruppen FrontendForum!

Målet med FrontendForum är att bidra med en plattform och mötesplats för alla i Göteborg som arbetar med, eller i anslutning till frontend-utveckling. Det inkluderar, men är inte begränsat till, JavaScript-programmerare, webdesigners, UX-designers, backend-programmerare och studenter. Plattformen skall bidra med en regelbundet återkommande plats för möte och nätverkande, så väl som föredrag, workshops, och andra aktiviteter som syftar till att öka och dela kunskap och färdigheter mellan alla deltagare.

Vem är det till för?

Vem som helst, från total nybörjare till erfaren veteran är välkommen, och vi kommer försöka att variera ämnen så gott vi kan för att det skall finnas något för alla varje gång. Presentationer kan, om inte talaren motsätter sig, spelas in så att de kan ses vid senare tillfälle.

Vi bidrar med en avslappnad miljö, passande för alla som är intresserade av att tala om ett lämpligt ämne. Vi tycker särskilt mycket om förstagångstalare!

Ämnen som är av intresse:

• JavaScript-teknologier och ramverk

• Visuell design och designprinciper

• Användarupplevelse och användartester

• Teamwork och arbetsmetodik

• Demonstrationer av coola produkter och teknologier

• Delgivande av erfarenheter från industrin

• Egentligen vad som helst som är awesome

Förhållningsregler

Vi vill att FrontendForum skall vara en trygg, vänskaplig och inkluderande miljö för alla. Därför är det inte acceptabelt med någon form av trakasseri, hotfullt beteende, eller diskriminering i samtal eller handling in sammanhanget FrontendForum. Detta inkluderar interaktioner online, på events som deltagare eller talare, eller i personliga möten. Oacceptabla beteenden inkluderar verbala eller skrivna fördomsfulla kommentarer relaterade till kön, sexualitet, religion eller handikapp, så väl som olämpliga avbildningar av nakenhet eller våld, och handlingar så som oönskad fysisk kontakt eller ovälkomna närmanden.

Om du bryter mot förhållningreglerna så kommer du att bli ombedd att omedelbart upphöra med beteendet. Om upprepningar eller allvarliga brott av reglerna förekommer kommer du inte längre att vara välkommen till FrontendForum.

Se helt enkelt till att vara så omtänksam mot alla omkring dig som du kan!

Kontakt

Om du vill tala eller hålla i en programpunkt under ett FrontendForum, eller har frågor eller kommentarer av något slag, skicka ett mail till info@squeed.com, kontakta oss via Twitter på @squeed_com eller skriv ett meddelande här på meetup.com!

Upcoming events (1)

See all