Past Meetup

Feiten in Bedrijf: feit georiënteerd modelleren (FCO-IM) in de praktijk

This Meetup is past

10 people went

Location image of event venue

Details

Op dinsdag 26 juni zal een middag worden gehouden over het gebruik van feit georiënteerde modelleringsaanpak (FCO-IM) in de praktijk. Als oud deelnemer aan de training “Hands on Fact Oriented Modeling”, belooft dit een interessante middag voor u te worden.

Op deze middag kunt u onderling ervaringen uitwisselen, vragen stellen en zal een aantal presentaties ingaan op de toepassing van feit georiënteerde modellering in de praktijk.

Programma

15.30 – 16.00 Ontvangst en Welkom
16.00 – 16.30 Feiten en Data Governance
Peter Alons, PAlCon. Peter toont aan dat feiten ook de basis vormen voor Data Governance processen. Hij zal ingaan op de vraag wie er verantwoordelijk is voor de feiten en raakt daarmee de kern van Data Governance.
16.30 – 17.00 Model once, develop anywhere
Marco Wobben, BCP Software. Als leverancier van CaseTalk is Marco bezig om de informatie die in modellen zit, op steeds nieuwe wijzen te ontsluiten. Niet langer is het ondersteunen van relationele databases het eindpunt. Het is nu ook mogelijk om bijvoorbeeld RDF, OWL of XML structuren vanuit CaseTalk te genereren.
17.00 – 17.30 Is er leven na de feiten?
Rob Arntz, I-Refact. Rob laat zien hoe een model tot leven kan komen. Middels de I-Refactory worden modellen omgezet in data logistieke processen: ‘model driven automation’. Puur op basis van datamodellen data 100% auditeerbaar van aanbieders bij gebruikers krijgen.
17.30 – 18.00 Vragen

Locatie: Postillion hotel Bunnik, Baan van Fectio 1, 3981 HZ Bunnik, Nederland.

Interesse om deel te nemen? Stuur dan voor 22 juni uw aanmelding naar [masked]

We hopen u te verwelkomen op 26 juni bij “Feiten in Bedrijf”.