What we're about

למידה ויישום תקנות חוק הפרטיות בעולם הסייבר.
למידה היקפית של כלל התקנות והבנה עד לכדי יישום.
שיתוף כלים ומתודות לביצוע בקרות.

Past events (12)

Photos (6)