What we're about

Grupa dla programistów Go z Poznania. / Group for Go programmers from Poznan.

Past events (3)

Poznan Go Devs #3

OLX

Goat Poznań #2

Mirantis Poland

Poznan Go Devs #1

Mirantis Poland

Photos (1)