What we're about

האם אנו צריכים בארגון עובדים מחויבים? האם אנו פועלים נכון לחיבור של העובדים ומנהלים לתרבות הארגונית ולערכי החברה? בעולם כזה תחרותית המשאב האנושי הוא קריטי להצלחת הארגון. בארגון יש 3 סוגי עובדים: 1. עובד מחויב (מעוצם)- מגיע לעבודה ע"מ לקדם את הארגון, חשוב כל הזמן אך ניתן לשפר. הארגון זה התשוקהשלו ומרגיש חלק מהארגון. 2. עובד לא מחויב - מגיע לעבודה לקבל שכר בעיקר חושב רק על הקריירה שלו וכמעט ולא חושב על הארגון. 3. עובד מפריע/ממורמר- לא רק שהוא לא שמח רק גם מכניס מקלות בגלגלים ומשרה רוח רעה ומרמור בקרב העבדים. סקר גאלופ קבע כי הישראל רק 5% מהעובדים הם עובדים מחויבים !!!!! בפגישות שלנו נלמד: 1. אך ניתן להעצים וליצור מחויבות גדולה של עובדים ומנהלים בארגון ע"י פעילות מקצועית של רווחה, הדרכה, תרומה לקהילה ועוד. 2. אך ליצר פי שלוש תפוקה מאותו תקציב. 3. איזה כלים חדשים יש היום בעולם היזמנות שיכולים לעזור לנו בארגונים. הרשמו יהיה חוויה :)

Past events (3)

Photos (4)