What we're about

Doelstelling: Fijne LIVE respectvolle ont-moetingen tussen Gevoelige (HSP) soortgenoten in NL die veelal nog in de harde maatschappij in de zwijgzame minderheid verkeren. Mensen die soms worstelen met hun gevoeligheid en dan vaak onbegrip ervaren en als het ware zich moeten excuseren voor hun gave die door anderen als ''overgevoeligheid'' wordt ervaren. Maar vermijding van mensen en of situaties is een oplossing, maar zijn er ook andere opties? Zeker wel !

De try-out is geweest op 31 january en ondanks de in eerste instantie enthousiaste aanmeldingen (>15) kwamen er helaas niet zoveel mensen als verwacht van buiten mijn eigen persoonlijke netwerk, wat ik wel jammer vond. Teleurstellingen in het verleden bieden geen garantie op teleurstellingen in de toekomst zeg ik dan als tegenhanger van de waarschuwende vorm die banken bij hun (nietszeggende)producten, dus probeer het nog een 2e keer. Natuurlijk kan het voorkomen dat je toch verhinderd bent, maar laat het dan mij ook even weten. Ook i.v.m. reservering ruimte en eventueel eten, zetten mensen bij Seats@meet zich hiervoor vrijwillig in.

Laten we daaraan iets doen : "Live Meetups organiseren met een spreker en/of activiteit, in veilige en fijne (atmo)sfeer. Als je als HSP er nog kiest voor vermijding van impulsen en ook contacten met mensen en groepen op basis van slechte eerdere ervaringen is dit misschien juist een interessante groep! Ik nodig je bij deze van harte uit!

Als mensen suggesties hebben voor mooie & fijne locaties die HSP ers willen faciliteren, hou ik mij van harte aanbevolen. De eerste locaties zoek ik in Utrecht en/of Amsterdam.

English

Main Goal: Create a Safe Fine LIVE community respectful responses between HSP companions in NL who are often still in the nowadays harsh society in the silent minority and experience incomprehension. But is avoiding of people or situations is a solution, but are there also other options? We think there are!

The try-out has been on January 31st and despite the initially enthusiastic registrations (> 15), there were not as many people as expected from outside my own personal network, which I was a little bit sad about. Disappointments in the past are no guarantee of disappointments in the future I always say encouranging myself, so try it a second time for 26 February. Of course it can happen that you are prevented, but please let me know. Also because of reservations of the meetingspace and diner reservation where people put effort in voluntairy.

So let's make a change in this by organising meetups with speaker and / or activities, in safe and pleasant atmosphere. If you choose as HSP to avoid impulses and contacts with people and groups based on bad past experiences, this might be an interesting group if you want to share of course! I welcome you to build together new positive experiences and invite you to join!

If people have suggestions for beautiful & nice locations that HSP ers want to facilitate, I always am interested to hear. The first locations I am looking for in Utrecht or Amsterdam.

Past events (33)

Photos (26)