What we're about

Doelstelling: Fijne LIVE respectvolle ont-moetingen tussen Gevoelige (HSP) soortgenoten in NL die veelal nog in de harde maatschappij in de zwijgzame minderheid verkeren. Mensen die soms worstelen met hun gevoeligheid en dan vaak onbegrip ervaren en als het ware zich moeten excuseren voor hun gave die door anderen als ''overgevoeligheid'' wordt ervaren. Maar vermijding van mensen en of situaties is een oplossing, maar zijn er ook andere opties? Zeker wel !

De try-out is geweest op 31 january en ondanks de in eerste instantie enthousiaste aanmeldingen (>15) kwamen er helaas niet zoveel mensen als verwacht van buiten mijn eigen persoonlijke netwerk, wat ik wel jammer vond. Teleurstellingen in het verleden bieden geen garantie op teleurstellingen in de toekomst zeg ik dan als tegenhanger van de waarschuwende vorm die banken bij hun (nietszeggende)producten, dus probeer het nog een 3e keer in een andere omgeving Botanische Tuin Utrecht. Natuurlijk kan het voorkomen dat je toch verhinderd bent, maar laat het dan mij ook even weten. Niets is zo frustrerend dan energie erin stoppen en leuke mensen denken te ontmoeten en dan als ''beloning'' alleen met de reistijd & kosten zitten.

Minimale groepsgrootte is 5 om doorgang te laten vinden.

Als je als HSP er nog kiest voor vermijding van impulsen en ook contacten met mensen en groepen op basis van slechte eerdere ervaringen is dit misschien juist een interessante groep! Ik nodig je bij deze van harte uit!

Als mensen suggesties hebben voor mooie & fijne locaties die HSP ers willen faciliteren, hou ik mij van harte aanbevolen. De eerste locaties zoek ik in Utrecht en/of Amsterdam.

English

Main Goal: Create a Safe Fine LIVE community respectful responses between HSP companions in NL who are often still in the nowadays harsh society in the silent minority and experience incomprehension. But is avoiding of people or situations is a solution, but are there also other options? We think there are!

The try-out has been on January 31st and despite the initially enthusiastic registrations (> 15), there were not as many people as expected from outside my own personal network, which I was a little bit sad about. Disappointments in the past are no guarantee of disappointments in the future I always say encouranging myself, so try it a third time for 26 May HSP day. Of course it can happen that you are prevented, but please let me know. Also because of reservations of the meetingspace and diner reservation where people put effort in voluntairy.

So let's make a change in this by organising meetups without obligations / or Planned activities, in safe and pleasant atmosphere. If you choose as HSP to avoid impulses and contacts with people and groups based on bad past experiences, this might be an interesting group if you want to share of course! I welcome you to build together new positive experiences and invite you to join!

If people have suggestions for beautiful & nice locations that HSP ers want to facilitate, I always am interested to hear. The first locations I am looking for in Utrecht or Amsterdam.

Upcoming events (1)

HSP Meetup In Real Live in beautiful Senses-friendly environment

Utrecht Botanic Gardens

Invitation for 26 may : HSP -day 12.00h Also for HSP Expats Een speciale Meeting voor HSP-ers, ook van de FB groep ""Bewust-erzijn met hooggevoeligheid" Een speciale ''meet&greet'' voor ook hier online HSP-ers die open staan voor soortgenoten in veilige mooie omgeving. Met eigen lunch of lunch met soepje eat-in op teras, in ieder geval open mind, open programma...mooie tuin : Botanische Tuin Utrecht... Vooraf de meetup-lunch is er ook de mogelijkheid een rondleiding met gids door de Botanische tuin...Eigen (vrijwillige) bijdrage (indicatie €5,- pp). De bijeenkomst kost alleen entree van €5,50 mits vooraf aangemeld (groepskorting) Bij MJK is entré vrij. Mocht je het allemaal te duur vinden, neem even contact op, we hebben een klein sponsorfondsje voor de minima. English A special HSP-meetup ""meet&greet"" and enjoying the International Botanic Garden Nature in Utrecht, also for the HSP group HSP Conscious being with HighSensitivity . A gathering without obligations, in safe, beautiful surroundings. With your own lunch or lunch with soup eat-in on the terrace, you dont have to bring anything with you, at least open mind, it is an open program (no program) except if you choose to join us take a guided tour before with very nice stories about the plants and the historic also in English. Botanical Garden Utrecht . Personal contribution of the tour is voluntary (indication amount €5,- pp). The Meetup only costs an Admission fee of the Garden € 5.50 if registered in advance (group discount) Entree is free with MuseumJaarKaart (MJK). If you find it all too expensive, please contact us, we have a small sponsor fund for the minima. Gather on terras near Entrance of Botanic Garden Utrecht Budapestlaan 17, 3584 CD Utrecht.. With own Lunch or eat-in with restaurant and free open mindset to meet &greet other HSP ... with love & care & respect for your senses and of others. Hope to see you. Jennifer Rene

Photos (28)