Past Meetup

หาเงินล้านแบบ Passive Income ด้วย IT รอบ 1

This Meetup is past

25 people went

Details

หากคุณเป็นคนนึงที่อยากมีความมั่นคงทางการเงิน แต่ทำงานมานานหลายปีแต่เงินเดือนก็ยังได้ไม่ถึงหลักแสน และอยากหารายได้จากความรู้ที่ได้เรียนมาอย่างแสนยากเย็น มาใช้สร้างให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้าน Programming, Online Marketing, Computer Network, IT Security เชื่อหรือไม่ว่าความรู้เหล่านี้สามารถ สร้างได้รายให้กับคุณได้มากกว่าเงินเดือนที่ได้รับ และสำคัญที่สุด ไม่ต้องตื่นไปทำงานตอนเช้า มีอิสระภาพสามารถใช้ชีวิตแบบอิสระหลังจากที่ประสบความสำเร็จแล้วได้

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับใคร

1. IT Labor (Programmer, Graphic Design, Network Engineer และใครก็ตามที่ใช้คอมเป็นเครื่องมือทำงาน) ที่มีความรู้มากแต่เงินเดือนยังไม่ถึงแสน
2. ผู้ที่สนใจด้าน IT แต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มหารายได้ยังไง
3. ผู้ที่มีเงินลงทุนแต่ยังไม่รู้จะนำเงินไปลงทุนทำอะไรดี
4. นักเรียนนักศึกษาด้าน IT ที่อยากเป็นเจ้าของธุระกิจ แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง
5. คนที่อยากมีรายได้ และ เวลาอิสระเป็นของตนเอง
6. คนที่คิดว่าตัวเองฉลาดแล้วแต่น้ำยังไม่เต็มแก้ว
7. คนที่อยากหารายได้เยอะๆอย่างมีศักดิ์ศรีใช้ความรู้ที่ตนเองเรียนมา

สิ่งที่คุณจะได้ทราบ
1. วิธีหารายได้หลักล้านโดยใช้ความรู้ด้าน IT โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
2. เทคนิควิธีการหารายได้บนโลก Online ที่คุณอาจะไม่เคยรู้
3. วิธีการหารายได้ แบบ Passive Income ที่หยุดทำแล้วมีรายได้
4. วิธีการรวยหลักล้านโดยลงทุนแค่หลักหมื่น
5. อันดับความผิดพลาดในชีวิตทีทำให้ชีวิตคุณไม่ไปไหน
6. ทำไมคนไทยถึงจน แล้วคนจีนส่วนใหญ่จึงรวย จากประสบการณ์คนจีนตัวเป็นๆ
7. อยากรวยกว่าคนรวยต้องทำยังไง
8. สิ่งสำคัญมากๆที่มหาลัยไม่ได้สอน
9. ทำไมคนทำงาน IT ไม่ได้ฉลาดที่สุด
10. เคล็ดลับหากรายได้ Active Income เพื่อเปลี่ยนเป็น Passive Income

ประวัติวิทยากร

ผู้ก่อตั้งบริษัท CITEC Evolution จำกัด

- ผู้ก่อตั้ง CITEC เมื่อปี 2545 ชุมชนผู้สนใจทางด้าน Computer Security ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตั้งแต่ปี คศ. 2001
- หารายได้หลักล้านก่อนอายุ 30
- มีธุระกิจที่มีหยุดทำแล้วมีรายได้ หลายทาง
- ได้รับเชิญบรรยายจากหน่วยงานต่างๆ

ผลงานผ่านสื่อต่างๆ

· แขกรับเชิญพิเศษให้ความรู้ด้าน IT Security รายการข่าวสามมิติสถานีโทรทัศน์ช่อง 3
· แขกรับเชิญพิเศษให้ความรู้ด้าน IT Security รายการวิจารณ์ส่งเดช GMM One
· แขกรับเชิญพิเศษให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ Young Whitehat Hacker Camp ช่อง T-News
· ได้รับการตีพิมพ์ชวประวัติลงหนังสือพิมพ์ Telecom Journal

ประวัติการบรรยาย

วิทยkกรรอบพิเศษด้านป้องการปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์ ให้กับตัวแทนผู้เข้าอบรมจาก 26 หน่วยดังต่อไปนี้

1. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. กรมสอบสวนคดีพิเศษ
3. กองบัญชาการกองทัพไทย
4. กองทัพเรือ
5. กองทัพบก
6. กองทัพอากาศ
7. กรมราชองครักษ์
8. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
9. กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
10. กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
11. กระทรวงยุติธรรม
12. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
13. ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร (กรมการทหารสื่อสาร)
14. กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
15. โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
16. ตำรวจภูธรภาค 4
17. ศูนย์ปฏิบัติการแผนที่และภูมิสารสนเทศ สำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
18. คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ กระทรวงยุติธรรม
19. กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว
20. กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
21. ทีโอที จำกัด (มหาชน)
22. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปท.)
23. กรมสรรพากร
24. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
25. กระทรวงกลาโหม
26. กองบังคับการตำรวจนครบาล

· วิทยากรพิเศษบรรยายเรื่อง Introduction to Ethical Hacking ให้กับหน่วยงานเอกชนต่างๆ
· วิทยากรพิเศษบรรยายเรื่อง Mastering In Exploitation ให้กับหน่วยงานเอกชนต่างๆ
· วิทยากรพิเศษบรรยายเรื่อง Offensive Security by Backtracks OS กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
· วิทยากรพิเศษให้กับ สำนักงานสภาวิจัยแห่งชาติในหัวข้อ Cyber Security Research
· อาจารย์พิเศษด้านคอมพิวเตอร์และ computer security ม.ธรรมศาสตร์,ม.หอการค้าไทย
· วิทยากรพิเศษด้าน computer security ณ. ม.ขอนแก่น ม.พระจอมเกล้าธนบุรี, สถาบันพระจอมเกล้าลาดกระบัง, ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ม.ราชภัฏจันทรเกษม, ม.เกษตรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ม.ราชภัฏพระนคร, ราชภัฏสวนดุสิต, ม.เทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น, Barcamp Bangkok ครั้งที่ 2,3
· หัวหน้าจัดอบรมด้าน ​E-commerce ณ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผลงานเขียนหนังสือ

ผู้ร่วมเขียนหนังสือ Born to Be วิศวคอม
ผลงานสำคัญอื่นๆ

· ผู้ริเริ่มโครงการอบรมด้าน ​Malware Analysis ให้กับมหาวิทยาลัยต่างๆในไทย
· ผู้ริเริ่มผลิตรายการ IT Securty Show เจ้าแรกในประเทศไทยในนาม ZeroDay
· มีผู้ติดตามกว่าแสนคน https://www.facebook.com/zeroday.tv
· ผู้ริเริ่มก่อตั้งการประชุมกลุ่ม Hacker อิสระครั้งแรกในเมืองไทยในนาม CITEC-CON
· ผู้ริเริ่มและอำนวยการค่ายยุวชน ​Whitehat Hacker ครั้งแรกในเมืองไทย YWHC (Young Whitehat Hacker Camp)
· ผู้ริเริ่มค่าย Junior Programmer Camp ณ. ม. พระจอมเกล้าธนบุรี
· หัวหน้าจากทีม CITEC เข้าร่วมการแข่งขัน International Cyber Defense Workshop ปี 2011 และ2012 จัดโดยมหาวิทยาลัย Carnegie Melon สหรัฐอเมริกา
· หัวหน้าทีมจัดการสัมนาด้าน Computer Security CITEC-CON ครั้งที่ 1,2 และ 3 งาน The Hacker Secret ครั้งที่ 1 และ 2
· หัวหน้าทีมผู้ออกแบบระบบการแข่งขันด้าน Computer Security ณ.สถาบันเจ้าคุณทหารลาดกระบังปี 2009 และ 2010
· Leader Organizer and Trainer for all Computer Security at CITEC

รางวัลเกียรติคุณ

· รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำรุ่น CS02 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
· รางวัลนักกิจกรรมดีเด่น ทุนเพชรพระจอม
· รางวัลนักกิจกรรมดีเด่น คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.พระจอมเกล้าธนบุรี
· รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเขียนโปรแกรมระดับจังหวัด
· รางวัลชนะเลิศการแข่งขันด้าน ​Computer Graphic ระดับจังหวัด
· รางวัลชมเชย โครงการวิทยาศาสาตร์ระดับมัธยมสองปีซ้อน
· รางวัลจริยธรรมดีเด่น

ขั้นตอนการลงทะเบียน

1. ชำระเงินค่าลงทะเบียน 490 บาท มาที่ ธนาคาร กรุงไทย (ชื่อ บัญชี Wuttipong C.) หมายเลข[masked]

2. กรอกข้อมูลลงทะเบียนที่นี้ http://goo.gl/3db7RN

3. กดลงทะเบียน (RSVP) ใน Event นี้ที่ขวาบน