What we're about

Møte for alle som ønsker å reise på hajj 2020. Starter med maghrib bønn kl .15:30, 5 januar 2020.

Past events (1)

Hajj 2020 informasjonsmøte

Peshwa Masjid

Photos (1)