What we're about

הלימודיה היא קהילה לשיתוף ידע ותמיכה הדדית בתחום העיצוב והדיגיטל

חשוב לנו לשמור על האופי הקהילתי שנוצר כאן ובשביל זה אנחנו צריכים את העזרה שלכם.

במה?

> בלהזמין לקבוצה חברים שלכם שגם בעניין (זה אפשר וכדאי כבר מעכשיו)

> בלהיות וואלקמינג למי שיצטרף

> בסבלנות ובשמירת הוייב של הקבוצה וייב של קהילתיות, שיתופיות ולא של צרכנות.

Past events (18)

Photos (52)

Find us also at