What we're about

THIS GROUP HAS ENGLISH & HUNGARIAN EVENTS.
E CSOPORT ANGOL ÉS MAGYAR NYELVŰ RENDEZVÉNYEKET IS SZERVEZ.

★★★★★ ENGLISH

Happiness & Well-being ★ (Effectiveness as By-product)

This group helps CEOs, HR Strategists and Government Representatives, to sustain and increase the performance of their highly engaged talents to avoid burn-out. It shares advices about developing a positive workplace culture, that improves well-being (physical, social, and mental health). This leads to happiness and happy mindset. By adding awareness intelligence (AQ) to this, we can develop Leaders and co-workers with responsible happiness.

Members of the group share their stories, experiences, know-how in a form of short talks & presentations, about the topic of happiness, well-being and awareness intelligence (AQ), to develop together on the route of responsible happiness.

★★★★★ MAGYARUL

Örömteliség és Egészséges Jól-lét ★ (a hatékonyság melléktermék)

E csoport az Ügyvezetőknek, HR Stratégáknak és Kormánytisztségviselőknek segít abban, hogy megőrizzék-, mitöbb fejlesszék elkötelezett munkatársaik teljesítményét, elkerülve a kiégést. A jól-lét minden szintjét (fizikai, szociális, mentális) fejlesztő tanácsokat oszt meg a pozitív vállalati kultúra kialakítása érdekében. Ez végső soron általánosan magasabb munkahelyi örömteliséget és örömteli látásmódot eredményez. Az éberség intelligencia (AQ) hozzáadásával a vezetők a felelősségteljes örömteliséget bontakoztatják ki.

A csoport tagjai történeteket, tapasztalatokat, tudásukat osztják meg rövid előadások és prezentációk formájában a jól-lét, örömteliség valamint az éesrég intelligencia (AQ) témaköreiben annak érdekében, hogy mindannyian együtt fejlődjünk a felelősségteljes örömteliség útján.

Upcoming events

No upcoming events

Photos (11)

Find us also at