What we're about

We have Meetups like…

The Greatest Healing Meditation
REMOVE-STRESS with meditation in less than 5 mins
Reiki Healing Meditation
Spiritual Wealth Activation with proven results .

About us
Calling all wellness lovers! We welcome you to visit us at PeterSclass Healing center in Ho Chi Minh City , 181 Cao Thang Quan 10 . Petersclass Healing Center is a meditation, holistic & healing centre. It was founded in Malaysia since 2007 ; Malaysia office was then established in 2007. We offer regular meditation classes (both indoor & outdoor) that suits both beginners and advance Meditators and Healer . Besides, we provide alternative healing sessions and workshops for adults and children. PETERSCLASS Healing Center has been sharing wellness living solutions to all. We envision a community where everyone finds peace and harmony in their life. We strive to share a positive way-of-life to all because we believe that everyone deserve to have a happy and fulfilling life! If you are looking for a positive & inspiring activity for yourself and your loved ones; look no further, join our events or classes! You will be amazed how you can benefit from it! We welcome you to the journey of wellness living.

Every Tuesday will holding the Meditation in Petersclass Center . Please do call us +840949011491 ( VN ) , +01135334913 (MY) or email us as peterclass1413@gmail.com for reserve your seat .

Warmer ,

Petersclass

Upcoming events (5+)

TẮM ÂM THANH

181 Cao Thang

Nguyên tắc cơ bản của việc chữa lành âm thanh là mọi thứ đang trong trạng thái rung động, bao gồm các bộ phận cơ thể, xương, mô, v.v. Nếu những phần này của cơ thể trở nên mất cân bằng, chúng có thể được chữa lành bằng cách điều chỉnh tần số đúng trở lại bằng Âm thanh. Sự mất cân bằng xảy ra do căng thẳng, trầm cảm, suy nghĩ tiêu cực, làm việc quá sức, mệt mói ảnh hưởng đến trường năng lượng sinh học của cơ thể. @ Mời bạn tham gia lớp Tăm Âm Thanh do bậc thầy năng lượng thế giới MASTER PETER TEOH, Malaysia dẫn dắt. Lớp học đặc biệt này sẽ giúp bạn giải phóng hiệu quả những tắc nghẽn trong tâm hồn. Nội dung và lịch học - Thời gian: Tối 7h-9h thứ 7/29/9, ngày 6, 13, 20/10/2018 (4 buổi) - Địa điểm: Phòng Petersclass, Lô B, lầu 10, số 181 Cao Thắng, P12, Q10 • Ngày 1 – Âm thanh cơ quan bên trong cơ thể • Ngày 2 – Âm thanh Tình cảm • Ngày 3 – Âm thanh Mối quan hệ • Ngày 4 – Âm thanh Tâm trí - Học phí:[masked]đ/người - Tiền mặt: Ms Mai[masked] - Chuyển khoản: Nguyễn Phương Mai, Vietcombank CN Nam Sài Gòn, TK[masked] @ QUÀ TẶNG: Thanh toán trước thứ 3 ngày 25/9 được giảm học phí, chỉ còn[masked]đ/người Hãy cho phép tâm hồn mình được nuôi dưỡng bằng nhiều cách bạn nhé! Link chi tiết https://docs.google.com/forms/d/1l3iDpAaBZ1UUOP1a7Pr2M2HaGQDPlQzx33_032EXhJI/edit

TẮM ÂM THANH

181 Cao Thang

Nguyên tắc cơ bản của việc chữa lành âm thanh là mọi thứ đang trong trạng thái rung động, bao gồm các bộ phận cơ thể, xương, mô, v.v. Nếu những phần này của cơ thể trở nên mất cân bằng, chúng có thể được chữa lành bằng cách điều chỉnh tần số đúng trở lại bằng Âm thanh. Sự mất cân bằng xảy ra do căng thẳng, trầm cảm, suy nghĩ tiêu cực, làm việc quá sức, mệt mói ảnh hưởng đến trường năng lượng sinh học của cơ thể. @ Mời bạn tham gia lớp Tăm Âm Thanh do bậc thầy năng lượng thế giới MASTER PETER TEOH, Malaysia dẫn dắt. Lớp học đặc biệt này sẽ giúp bạn giải phóng hiệu quả những tắc nghẽn trong tâm hồn. Nội dung và lịch học - Thời gian: Tối 7h-9h thứ 7/29/9, ngày 6, 13, 20/10/2018 (4 buổi) - Địa điểm: Phòng Petersclass, Lô B, lầu 10, số 181 Cao Thắng, P12, Q10 • Ngày 1 – Âm thanh cơ quan bên trong cơ thể • Ngày 2 – Âm thanh Tình cảm • Ngày 3 – Âm thanh Mối quan hệ • Ngày 4 – Âm thanh Tâm trí - Học phí:[masked]đ/người - Tiền mặt: Ms Mai[masked] - Chuyển khoản: Nguyễn Phương Mai, Vietcombank CN Nam Sài Gòn, TK[masked] @ QUÀ TẶNG: Thanh toán trước thứ 3 ngày 25/9 được giảm học phí, chỉ còn[masked]đ/người Hãy cho phép tâm hồn mình được nuôi dưỡng bằng nhiều cách bạn nhé! Link chi tiết https://docs.google.com/forms/d/1l3iDpAaBZ1UUOP1a7Pr2M2HaGQDPlQzx33_032EXhJI/edit

TẮM ÂM THANH

181 Cao Thang

Nguyên tắc cơ bản của việc chữa lành âm thanh là mọi thứ đang trong trạng thái rung động, bao gồm các bộ phận cơ thể, xương, mô, v.v. Nếu những phần này của cơ thể trở nên mất cân bằng, chúng có thể được chữa lành bằng cách điều chỉnh tần số đúng trở lại bằng Âm thanh. Sự mất cân bằng xảy ra do căng thẳng, trầm cảm, suy nghĩ tiêu cực, làm việc quá sức, mệt mói ảnh hưởng đến trường năng lượng sinh học của cơ thể. @ Mời bạn tham gia lớp Tăm Âm Thanh do bậc thầy năng lượng thế giới MASTER PETER TEOH, Malaysia dẫn dắt. Lớp học đặc biệt này sẽ giúp bạn giải phóng hiệu quả những tắc nghẽn trong tâm hồn. Nội dung và lịch học - Thời gian: Tối 7h-9h thứ 7/29/9, ngày 6, 13, 20/10/2018 (4 buổi) - Địa điểm: Phòng Petersclass, Lô B, lầu 10, số 181 Cao Thắng, P12, Q10 • Ngày 1 – Âm thanh cơ quan bên trong cơ thể • Ngày 2 – Âm thanh Tình cảm • Ngày 3 – Âm thanh Mối quan hệ • Ngày 4 – Âm thanh Tâm trí - Học phí:[masked]đ/người - Tiền mặt: Ms Mai[masked] - Chuyển khoản: Nguyễn Phương Mai, Vietcombank CN Nam Sài Gòn, TK[masked] @ QUÀ TẶNG: Thanh toán trước thứ 3 ngày 25/9 được giảm học phí, chỉ còn[masked]đ/người Hãy cho phép tâm hồn mình được nuôi dưỡng bằng nhiều cách bạn nhé! Link chi tiết https://docs.google.com/forms/d/1l3iDpAaBZ1UUOP1a7Pr2M2HaGQDPlQzx33_032EXhJI/edit

TẮM ÂM THANH

181 Cao Thang

Nguyên tắc cơ bản của việc chữa lành âm thanh là mọi thứ đang trong trạng thái rung động, bao gồm các bộ phận cơ thể, xương, mô, v.v. Nếu những phần này của cơ thể trở nên mất cân bằng, chúng có thể được chữa lành bằng cách điều chỉnh tần số đúng trở lại bằng Âm thanh. Sự mất cân bằng xảy ra do căng thẳng, trầm cảm, suy nghĩ tiêu cực, làm việc quá sức, mệt mói ảnh hưởng đến trường năng lượng sinh học của cơ thể. @ Mời bạn tham gia lớp Tăm Âm Thanh do bậc thầy năng lượng thế giới MASTER PETER TEOH, Malaysia dẫn dắt. Lớp học đặc biệt này sẽ giúp bạn giải phóng hiệu quả những tắc nghẽn trong tâm hồn. Nội dung và lịch học - Thời gian: Tối 7h-9h thứ 7/29/9, ngày 6, 13, 20/10/2018 (4 buổi) - Địa điểm: Phòng Petersclass, Lô B, lầu 10, số 181 Cao Thắng, P12, Q10 • Ngày 1 – Âm thanh cơ quan bên trong cơ thể • Ngày 2 – Âm thanh Tình cảm • Ngày 3 – Âm thanh Mối quan hệ • Ngày 4 – Âm thanh Tâm trí - Học phí:[masked]đ/người - Tiền mặt: Ms Mai[masked] - Chuyển khoản: Nguyễn Phương Mai, Vietcombank CN Nam Sài Gòn, TK[masked] @ QUÀ TẶNG: Thanh toán trước thứ 3 ngày 25/9 được giảm học phí, chỉ còn[masked]đ/người Hãy cho phép tâm hồn mình được nuôi dưỡng bằng nhiều cách bạn nhé! Link chi tiết https://docs.google.com/forms/d/1l3iDpAaBZ1UUOP1a7Pr2M2HaGQDPlQzx33_032EXhJI/edit

Past events (33)

TẮM ÂM THANH

181 Cao Thang

Photos (54)