What we're about

Dette er et nettverk for de som er interessert i å skape nye løsninger som utnytter Altinns plattformegenskaper. Meetup benyttes til I@as tradisjonelle fagsamlinger og andre faglige aktiviteter som Altinn vil arrangere for å fremme innovativ bruk av Altinn. Les mer om Innovation@altinn på www.altinnlabs.no (relanseres med nytt innhold i januar 18).

Past events (3)

innovation@altinn hos NAV

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Innovation@altinn Ideathon - Innsiktsworkshops - Dagen før Altinndagen

DOGA Norsk design- og arkitektursenter

Fra "Design Thinking" til "Design DOING"

Needs a location

Photos (15)

Find us also at