What we're about

Dette er et nettverk for de som er interessert i å skape nye løsninger som utnytter Altinns plattformegenskaper. Meetup benyttes til I@as tradisjonelle fagsamlinger og andre faglige aktiviteter som Altinn vil arrangere for å fremme innovativ bruk av Altinn. Les mer om Innovation@altinn på www.altinnlabs.no (relanseres med nytt innhold i januar 18).

Past events (7)

Arbeidsgruppe innovation@altinn

Design og arkitektur Norge (DOGA)

Norge as a service?

Museum of Contemporary Art

Ideathon "Ny i Norge" i regi av Innovation@altinn & Difi

Design og arkitektur Norge (DOGA)

Photos (18)

Find us also at