Past Meetup

Innovation@altinn Ideathon - Innsiktsworkshops - Dagen før Altinndagen

This Meetup is past

108 people went

Location image of event venue

Details

💡Målet med Ideathon:
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Involvere, engasjere og få innsikt i markedets behov.

Vi ønsker å få innspill og ideer til:

→ Hvordan Altinn som plattform på best mulig måte kan legge til rette for god oppgaveløsning i offentlig sektor.

→ Hvordan Altinn i større grad kan legge til rette for næringsutvikling i privat sektor basert på offentlig tjenestetilbud, bruk av offentlige data og andre opplysninger det offentlige forvalter.

Lyst å delta på Altinndagen også? Meld deg på via lenken: https://altinnett.brreg.no/no/Nytt/Nyheter/Altinndagen-2018/

🗓 Agenda (08:30 - 15:30)
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
• Kaffe og registrering
• 09:00 - Velkommen
• Introduksjon til sporene
• Idéworkshops (2 spor) - lunsj inkludert
• Pitching
• Kåring og oppsummering

🏆Premie til beste idé:
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Vinner av de beste ideene vil få presentere sine forslag på Altinndagen (20. september), og får dekket deltakelse og middag.

Juryen består av:

• Ellen Strålberg - Fagdirektør Difi - Innovasjon
• Hans Jørgen Blomseth - Prosjektleder NHD
• Ingar Bentsen - CEO - THE FACTORY
• Kristine Aasen - Seksjonleder Forretningsutvikling,
Innovasjon - Altinn
⎯⎯ ⎯⎯ ⎯⎯ ⎯⎯ ⎯⎯ ⎯⎯
VURDERINGSKRITERIER:

Juryen vil overordnet legge vekt på disse 3 kriteriene:

• Innovasjongrad/Nyskapning
• Gevinstpotensialet
• Internasjonalisering
⎯⎯ ⎯⎯ ⎯⎯ ⎯⎯ ⎯⎯ ⎯⎯
ALTINNDAGEN - PITCHING KL:[masked]

NB! Altinndagen blir streamet og opptak med tilhørende presentasjonsfiler vil bli gjort allment tilgjengelig på nett i ettertid
--------------------------------------------------

✌🏻 2 spor å velge mellom:
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
1. Helhetlig tilgangstyring
2. Altinn Tjenester 3.0

⎯⎯ ⎯⎯ ⎯⎯ ⎯⎯ ⎯⎯ ⎯⎯

1️⃣⎯⎯ Helhetlig tilgangsstyring

💭Oppgave: Hvordan hjelpe hverandre i en digital hverdag, hvordan få oversikt, og kontroll over egne data?

∙ Samtykke, hjemler, rollebaserte tilganger, fullmakter - sett opp mot sentrale registre som folkeregisteret og enhetsregisteret, utgjør tilsammen grunnfjellet i den norske tillitsinfrastrukturen, og aktualiseres når volumet av data som skal deles øker.

∙ HELT (helhetlig tilgangsstyring) skal jobbe med å videreutvikle tillitsinfrastrukturen helhetlig med spesielt fokus på sikkerhet, personvern og samhandling for å sikre at vi kan opprettholde det høye tillitsnivået i fremtidens digitale hverdag. HELT er en forutsetning for trygg og sikker deling av data på tvers av sektor, forvaltningsnivå i det offentlige og mellom privat næringsliv og offentlig sektor.

∙ Altinn som plattform har som mål å legge til rette for at både offentlig og privat sektor kan løse sine utfordringer knyttet til tillit og samhandling på en best mulig måte.

📌 Relevant artikkel om temaet: https://forenkling.brreg.no/hvordan-hjelpe-hverandre-i-en-digital-verden/

⎯⎯ ⎯⎯ ⎯⎯ ⎯⎯ ⎯⎯ ⎯⎯

2️⃣⎯⎯ “Altinn Tjenester 3.0”

💭Oppgave: Hvilke tjenester har vi i fremtiden?

Arbeidet med utvikling av ny tjenesteutviklingsløsning i Altinn er i full gang. Det som utvikles deles åpent i så stor grad som mulig. Denne workshopen tar sikte på å sanke innspill og ideer til hvordan dette arbeidet kan gi størst mulig verdi for flest mulig - både offentlige og private aktører.

∙ Hvordan vil Altinns fremtidige sluttbrukertjenester være? Hva vil Altinn lage for deres brukere? Tenk langsiktig og utover deres egne behov.
∙ Hva skal til for for at dette skal være mulig? Hva er den manglende lenken?

∙ Hvordan kan Altinn tjenester 3.0 fungere som katalysator og plattform for innovasjon og næringsutvikling?

∙ Hvordan kan Altinn spille markedet og de ulike sektorplattformene gode?

∙ Hva må markedet ha for å kunne bygge/basere næring på offentlige data?

∙ Hva er den optimale oppgavefordelingen mellom offentlig og privat sektor mtp digitale tjenester, plattformer og infrastruktur

📌 Se https://altinn.github.io/docs/altinncore/ for info.
📌 Åpen dokumentasjon m.m. finnes her: https://altinn.github.io/docs/