innovation@altinn hos NAV

This is a past event

78 people went

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Sannergata 2 · Oslo

How to find us

Vi er i auditoret hos NAV i Sannergt 2

Location image of event venue

Details

Denne uken slapp vi i Nav vår omverdensanalyse der vi prøver å se for oss hvordan vår omverden vil se ut fram mot 2030. Å spå fremtiden er en vanskelig øvelse, men en ting vi tør å påstå med relativt stor sikkerhet er at behovet for samhandling på tvers av fagmiljøer, sektorer og aktører ikke blir mindre i framtiden.

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Statistikk/Flere+statistikkomrader/Analyser/navs-omverdensanalyse-2019

Vi håper dere vil komme til oss i slutten av februar for å se framover sammen.

Program:
NAVs omverdensanalyse – Hva mener NAV om fremtiden og hvordan jobber NAV med fremtidsanalyser og scenarier
- Ole Christian Lien
KMDs fremtids-scenarioer – Stratetgisk fremsyn og scenarieutvikling i arbeidet med innovasjonsmeldingen
- Anja Gjærum og Nina Morrison
Lyntale: Livet er en strøm av hendelser – Håkon Jendal, NAV
Lyntale: Borger i sentrum – Kjetil Hustvet, Digipomps ( www.digipomps.org )

- I tillegg blir det miniworkshops og dialog mellom de ulike programpunktene. Og det blir innovation@lokalpub etter arbeidstid!

Da vi skal være i Auditoriet hos NAV så må alle som skal delta gi oss fullt navn for registrering, og gyldig legitimasjon må fremvises når dere kommer.

Vi gleder oss! Velkommen til Nav 27 februar!