What we're about

Dette er en gruppe som fokuserer på dagens høyaktuelle temaer innenfor Integrasjon som teknologisk fagområde.

Fokus vil være på å dele av våre erfaringer og anbefalinger gjennom jevnlige seminarer rundt tematikk som IaaS (Integrasjon som en tjeneste), API Management, API utvikling (web API/mobil API), API forvaltning, API Strategi, Hybrid Informasjonshåndtering, Integrasjonsplattformer/Mellomvare, beste praksis for integrasjonsarbeid/ICC, Agil SOA, DevOps, Internet of Things, SaaS integrasjon, Modernisering av IT arkitektur, åpne data og Integration Brokerage.

Denne gruppen er myntet til deg som jobber med integrasjons tematikk hvor virksomhetens nåværende og fremtidige konkurranseevne forutsetter en digital transformasjon. Naturlige interessenter for tematikken vil være integrasjonsarkitekter, systemarkitekter, CIO, It Sjef, DevOps, systemutviklere, IT Konsulenter, Forretningsutvikling, Ledelse og andre interesserte i LOB-funksjoner hvor integrasjon er identifisert som en essensiell driver for den digitaliserte virksomheten.

http://photos1.meetupstatic.com/photos/event/2/a/3/c/600_427330812.jpeg

Vi har startet denne gruppa for enklere å komme i kontakt med deg som ikke tidligere har deltatt på våre arrangementer, men allikevel er interessert i våre erfaringer og forhåpentligvis vil dele egne erfaringer med oss. Hvis din virksomhet, rolle eller prosjekt forutsetter digital transformasjon for å oppnå økt konkurranseevne, da vil denne gruppens tematikk være interessant for deg.

Photos (2)