Past Meetup

TEDxGhent, UC Gent and Citizens say: Let's set it up! The Things Network Gent

This Meetup is past

42 people went

Location image of event venue

Details

Check Location: AC Portus!

Check time: starting at 17:00!

With Ruben Verhack

http://thethingsnetwork.org/c/ghent
& many more, stay tuned!

Met TEDxGhent organiseerden we de afgelopen jaren TEDx-events in de stad om bezoekers te inspireren met “ideas worth spreading”. Samen met alle enthousiaste partijen in Gent, willen we nu een stap verder gaan en een innovatieve idee voor de stad zelf helpen uitwerken.

Onze missie bestaat er in een crowdsourced IoT-netwerk en platform in Gent te introduceren dat enthousiastelingen toelaat aan de slag te gaan met sensoren en mogelijke toepassingen om - met als ultieme doel - het leven in Gent aangenamer te maken. The Internet of Things biedt immers de mogelijkheid om een nieuwe verbondenheid tussen de stad en haar inwoners te creëren, waarbij deze laatste op een actieve manier kunnen bijdragen aan het sturen van het beleid - door het delen van data - bijvoorbeeld bij thema’s als mobiliteit, criminaliteit en veiligheid, economische groei, klimaatverandering, milieu en het verbeteren van stedelijke dienstverlening.

Dit project heeft als ultieme doel Gentenaars en Gentse organisaties de tools aan te reiken die hen moeten toelaten het leven in de stad nog aangenamer te maken. Aan de hand van een lowcost infrastructuur met een erg kleine stralingsimpact, het gebruik van low-energy sensors en met een prioritaire rol voor privacy en transparantie, kan op een verantwoorde manier een dataverzameling georganiseerd worden.

Dit project moet er voor zorgen dat de IoT-revolutie die voor de deur staat, niet enkel commerciële organisaties ten goede komt. Als stad met een rebels verleden én het hoogste aantal start-ups in Vlaanderen, zou het jammer zijn mochten we de kans niet grijpen zelf te bepalen waar we met deze technologie in de stad naartoe willen. Met een eigen Gents IoT-netwerk zijn we in staat zelf te bepalen welke data moeten worden verzameld, op welke voorwaarden die kan worden verwerkt en welke doelstellingen deze moet ten goede komen. Privacy en transparantie zullen dan ook belangrijke pijlers vormen in dit project.

Wat zijn de doelstellingen van het project “The Things Network Gent”?

* in contact treden met Gentse organisaties om na te gaan hoe een dergelijk netwerk kan bijdragen aan hun werking en het bereiken van hun doelstellingen;
* een fysiek netwerk voor “The Internet of Things” opzetten dat Gentenaars en Gentse organisaties moet toelaten data uit te wisselen;
* een platform creëren (events, meetup’s, workshops, etc) voor enthousiastelingen dat hen toelaat met elkaar in contact te treden om toepassingen uit te denken en uit te werken (crowdsourcing).

Meer informatie op [1] http://thethingsnetwork.gent/2015/10/13/hallo-wereld/