What we're about

שלום, הקבוצה הזאת מיועדת לישראלים בדרום פלורדה אשר מעוניינים לעשות הליכות לשם התעמלות או כיף, וגם להכיר אנשים באותו זמן. נתחיל מפארקים מקומיים וגם נלך לאזורים מיושבים. נשתדל לעבור בפינות ירוקות או נקודות מעניינות ולהימנע מרחובות ראשיים ורועשים... אפשרי גם לארגן הליכות באזוורים מרוחקים אם נרצה. אחרי ההליכה אפשר תמיד לשתות קפה או לאכול משהוא ביחד.

Upcoming events (2)

Discussions (0)

This content is available only to members

Members (71)

This content is available only to members