Skip to content

What we’re about

Grubumuz, Türk Spark Kullanıcıları için tecrübelerini paylaşılabilecekleri sorunları birlikte çözebilecekleri bir ortam sağlamayı hedeflemektedir. Spark Nedir? Apache Spark, Berkeley üniversitesinde AMPLab'ında geliştirilen açık kaynak kodlu bir küme(cluster) yapısıdır(framework). Hadoop'un MapReduce yapsının aksine Spark, bellek içi(in-memory) çalışmaktadır. Böylece MapReduce'dan 100 kat hızlı çalışmaktadır.

Linkedin : https://www.linkedin.com/grp/home?gid=8318681

GitHub   : https://github.com/orgs/trsug/dashboard