Past Meetup

Søkemotoroptimalisering - gode, onde og grusomme aktører og metoder

Location visible to members

Details

Roar Eriksen frå Online Services innleiar til det som burde kunne bli ein svært så interessant diskusjon ;-)

Roar gir ein kort introduksjon til temaet søkemotoroptimalisering (eller SEO om du vil). Han tar også for seg status for SEO på norske nettstader og ikkje minst litt om status for SEO-bransjen i Noreg.

For more information, see http://www.brukaropplevingar.com/2006/02/skemotoroptimal.html